Slovenski biografski leksikon

Reya Oskar, meteorolog, r. 3. jul. 1900 v Kozani (Gor. Brda) poštarju in kmetu Ivanu in Viktoriji Boškin. Po osn. šoli v Kozani in Gor., gimn. v Gor. in Lj. (mat. 1921 v Idriji) je R. študiral na lj. univerzi geografijo in prirodoslovje (do 1924), nato v Bgdu fizikalno geografijo (do 1926) ter doktoriral v Zgbu 1929. Služboval je 1925–43 kot asistent, potem upravnik Zavoda za meteorologijo in geodinamiko na univ. v Lj., bil tudi asistent in privatni docent (1933–41), nato docent in od 1947 izred. prof. univ. v Lj. Strokovno se je izpopolnjeval 1937–8 na univerzah v Berlinu, Münchenu in Parizu ter v planinskem observatoriju na Zugspitze.

R. je objavil: Kolebanje nivoja rek v Jugovzhodnih Alpah, 1931; poljudno-strok. knjigo Vremenoslovje, Lj. 1940; Najvišje dnevne padavine, Lj. 1945; Padavinska karta Sje, Lj. 1946; Močna in dolga deževja v Lj., Lj. 1947. Napisal je strokovne razprave v GV V–XIII (1930–7), XVI (1941), XX–XXI (1948); Kron IV (1937), VI (1939); PV 1951; Zbornik geogr. kongresa v Sofiji, Sofija 1936; Hrv. geogr. glasnik VIII–X (1939); La météorologie, Paris 1957, jan.–jun.; Meteorološki zbornik 1957 ter več člankov iz meteorologije in seizmologije in pa nekaj potopisov v J, SN, S, Proteus, ŽiS, NR, Koledar VD, KMD, PV, PZb.

L. 1953 je organiziral obrambo proti toči v Gor. Brdih, gornji Vipavski dolini in na Bizeljskem. Na mednarodnih kongresih je referiral o obrambi proti toči (1954: Zürich, 1956: Chamonix) in evaporaciji v slov. Alpah (1958: Garmisch-Partenkirchen). — Prim.: Tov 1950, 194 (s sliko); ULj 36–7; Ko je ko, 604. *

Uredništvo: Reya, Oskar (1900–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi504751/#slovenski-biografski-leksikon (29. marec 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine