Slovenski biografski leksikon

Vojvoda Metod, geograf, r. 6. marca 1937 v Bohinjski Bistrici ključavničarju Francu in Ani r. Repinc, živi v Ljubljani. Po osn. šoli v r. kraju in gimn. 1948–56 na Jesenicah je 1956–61 študiral geografijo v Lj. Prom. je bil z dis. Razvoj kulturne pokrajine v Bohinju (1965). Zaposlen je bil v Inšt. za geografijo Univ. v Lj. 1962–8 kot kustos in 1968–71 kot znanstveni sodelavec, od 1971 je prof. na Pedag. akad. v Lj. (za predmeta družbena geografija in regionalna geografija Jsle). — Strok. se je izpopolnjeval 1962 v ZDA, 1966 v Tuniziji, Alžiriji, Nigeriji in Maliju, 1967 in 1970 v Münchnu, 1968 en mes. na Portugalskem, 1971 kot štipendist OECD 3 mes. na geogr. odd. univ. v Glasgowu, 1972 pa je na poti okoli sveta obiskal nekatera mesta v Aziji. — Udeležil se je več strok. srečanj doma in v tujini ter kot gost predaval 1968/9 regionalno geografijo Jsle na univ. v Aberystwythu (Wales), 1972 pa na univ. v Austinu (Texas) družbeno in regionalno geografijo Evrope in vodil podiplomski seminar o urbanizaciji Jsle. Je stalni sodelavec pri poljsko-jsl raziskavah izrabe tal.

V. se posveča predvsem agrarnogeograf. raziskavam. Napisal je knjigo Almgeographische Studien in den slow. Alpen (München 1969; ocene: M. Natek, GV 1970, 124–5; isti, NRazgl 1970, 230; F. Adamič, ib. 167) in štev. razprave, mdr.: Kmetijska proizvodnja in izraba tal v vasi Sebeborci v Prekmurju, Kmetijska proizvodnja in izraba tal v katastrski občini Trebijovi v Hercegovini (GV 1962, s soavtorji; oboje tudi v angl. v Geographica polonica, Varšava 1965), Problemi transformacije bačila u Bohinju (Zbornik radova 1. jsl. simpozija o agrarnoj geografiji u Mrbu 1964, Lj. 1967), Problematika planinskega gospodarstva v slov. Alpah (Geogr. obzornik 1969), Možnost povezovanja kmetijstva s turizmom v Bohinju (Turist. vestnik 1970), Najnovejše spremembe v planinskem gospodarstvu slov. Alp (GV 1970), Alpine communities in transition, Bohinj, Yugoslavia (Geography, Sheffield 1973, soavtor C. Thomas), Poskus dejavnostne opredelitve slov. izseljencev v Vel. Britanijo (Geographica slovenica 1974). Sam ali s sodelavci je izvedel več raziskav, ekspertiz in elaboratov, npr.: Nekateri elementi za usmerjanje urbanizacije in regionalnega razvoja Sje (1965, za Rep. sekretariat za urbanizem), Spreminjanje gospodarskih funkcij in fiziognomija poseljenega pasu v slov. Alpah v zadnjih desetih letih (1967), Agrarno-geogr. raziskava naselij na Poljskem (1970), Socialnogeogr. problemi nekaterih gospodar. zaostalih področij Sje (1971), Preobrazba gorskega sezonsko pastirsko poseljenega področja Sje (1975, vse za Inšt. za geografijo Univ. v Lj.). Za Sava film je od 1964 pripravil barvne filme z besedili o Kanadi, ZDA, Atlaških deželah (z I. Gamsom), Aziji, Vietnamu, kriznih področjih Bližnjega vzhoda ter o Istri, Primorju in Makedoniji (z M. Kambičem).

Njegov brat Ciril, kartograf (r. 27. jun. 1933 v Boh. Bistrici), je z različnimi risarskimi ponazorili dopolnil veliko geogr. razprav v GV, Geogr. obz., Geogr. zborniku, Geographici slovenici in drugod ter nekatere samostojne geogr. publikacije in učbenike. Narisal je nekaj zemljevidov za knj. Zgod. Slovencev (1979) in priloge k študiji V. Petkovšek, J. A. Scopoli (1978).

Prim.: ULj II, III/2; Bibl red. učiteljev Pedag. akad. 1978, 157–60. Svk.

Savnik, Roman: Vojvoda, Metod (1937–2021). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi807164/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine