Primorski slovenski biografski leksikon

PETRIČ Meta, botaničarka, r. 4. mar. 1914 v Roveretu na Južnem Tirolskem. Oče Rudolf. Po maturi na realni gimn. v Lj. 1932 je tu študirala na Filoz. fak. in 1937 diplomirala iz biološke skupine. Po enoletnem prakticiranju na prirodoslovnem odd. Narodnega muzeja v Lj. je poučevala najprej na lj. žen. gimn., zatem na meščanski šoli v Slovenskih Konjicah in Krškem, na gimn. v Lj. in nazadnje v Črnomlju. Po opravljenem strok. prof. izpitu 1947 je bila naslednje leto nameščena kot asistentka za botaniko na Fak. za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, po doktoratu bioloških znanosti 1959 pa je postala docentka, 1972 izredna in 1980 redna prof. Naslednje leto je bila upokojena. V Zborniku Biotehniške fak. je objavila naslednje razprave: Izvrednotenje strukturnih sprememb travne ruše pod vplivom gnojenja (1966, 49–60); Rast in razvoj domačih sort koruze trdinke (1967, 48–74); Potek stanomegeneze pri dolenjski hitrici, ribničanki in rumeni gorenjki, treh domačih sortah trdinke (1970, 139–59 in 1972, 151–62); Razvoj cvetnih brstov pri divji češnji (1972, 163–73); Razvoj in morfološke značilnosti slov. sort koruze trdinke (1973, 101–17); Rast in razvoj socvetnih brstov pri nekaterih gojenih sortah češenj na Goriškem (1977, 93–110). V Biološkem vestniku je priobčila Fotoperiodične reakcije pri Physalis peruveria (1954, 35–36) in Prispevek k morfologiji plodu pri vrsti Glancius fulvus Sm (1970, 13–18), v Našem vrtu pa od 1970 do 1973 cikel krajših prispevkov pod naslovom Od semena do semena. Za slušatelje poljedelske, živinorejske in sadjarsko-vinogradniške smeri je oskrbela Pregled sistema nižjih in višjih rastlin (1962) in Botaniko I (1969), ki sta izšli v ciklostilu.

Prim.: ULjBB II. in III.; Kojeko 2.

Svk.

Savnik, Roman: Petrič, Meta (1914–2007). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941570/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine