Primorski slovenski biografski leksikon

Janhuba Rudi, revolucionarno politični delavec in časnikar, r. 15. febr. 1914 v Trstu, u. 2. dec. 1976 v Lj. Njegov oče je bil železničar, po rodu Čeh, František, mati Slovenka Matilda Skuk. Po prvi vojni se je družina preselila iz Trsta v Kotoribo v Medjimurju, kjer je Rudi obiskoval osn. š. Po realni gimn. v Mariboru (matura 1932) je v Lj. študiral slavistiko ter se takoj vključil v levičarsko gibanje. Udeleževal se je polit. zborovanj in demonstracij študentov in delavstva ter bil zato večkrat zaprt in končno izgnan iz Lj. Poslej je študiral v Zgbu in Pragi, dokler se ni vključil v mednarodne brigade v Španiji. Po porazu repub. vojske je bil interniran v Franciji, kasneje pa na prisilnem delu v Nemčiji, od koder je pobegnil v Lj. 1941 je šel v partizane in dosegel čin polkovnika. Nosilec je part. spomenice. Po osvoboditvi so mu bile poverjene pomembne funkcije. Bil je polnomočni minister v zunanjem ministrstvu, svetnik veleposlaništev v Rimu, direktor tiskovnega konzorcija SPor, glavni ur. Dela, generalni konzul v Trstu in nazadnje do upokojitve 1961 preds. komisije za film in kinematografijo. Kot časnikar se je oglašal s prispevki politične vsebine v TT, SPor, Delu, NRazgl in Novinarju.

Prim.: (Jože Koren), Umrl je Rudi Janhuba, bivši konzul SFRJ v Trstu, PDk 1976, št. 282 s sl.; M. Gorjup, Rudi Janhuba (nekrolog), Delo 1976, št. 281; S. Vošnjak, Rudi Janhuba. In memoriam, Komunist 1976, št. 49 s sl.; Rudi Janhuba, PrimN 1976, št. 50 s sl.

Svk.

Savnik, Roman: Janhuba, Rudi (1914–1976). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012590/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine