Primorski slovenski biografski leksikon

Hribar France, speleolog in hidrolog, r. 5. dec. 1915 v Lj. Oče Franc, višji oficial, mati Marija Sušnik. Po gimn. maturi 1936 v Lj. študiral biologijo in diplomiral 1941. Med zadnjo vojno je bil nekaj časa interniran v Trevisu in Padovi. Po osvoboditvi je bil gimn. prof. pripravnik na Ravnah na Koroškem in v Postojni, od 1952 do 1958 asistent in do 1962 strokovni sodelavec v Inštitutu za raziskovanje Krasa SAZU v Postojni. Poslej je nameščen v Hidrometeorološkem zavodu SRS v Lj. Na prvem jsl. speleološkem kongresu v Postojni 1954 je poročal o tehniki raziskovanja jam (izšlo v kongresni publikaciji 1955), na mednarodnem kongresu za alpsko meteorologijo na Bledu pa o temperaturni in vegetacijski inverziji v Smrekovi dragi v Trnovskem gozdu (izšlo v nem. v VIe Congres International de Meteorologie Alpine, Bgd 1962). Sodeloval je pri raziskavah mnogih jam na slov. Krasu. Je soavtor razprav: v Acta carsologica: Podzemeljski svet Prestranškega in Slavinskega Ravnika ter Habečkov brezen (1/1955), Prispevek k poznavanju podzemeljske Pivke (2/1959), Draga pri Ponikvah (3/1963); v Proteusu: Hidrografija Črne jame (22/1959–60) in Jama Čednikova kašča (24/1961–62); v GV: Sajevško polje (36/1965). V Varstvu narave je izšel njegov prispevek Stara tisa pod Nanosom (I, 1962). V TurV je objavil članka Raziskovanje Postojnske jame in Planinstvo v okolici Postojne (3/1955), v SlovJ pa Postojnski jamski muzej (11. jan. 1952).

Prim.: Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev SAZU, 1976, 292–293.

Svk.

Savnik, Roman: Hribar, France (1915–1999). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011950/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine