Poklici in dejavnosti Hidrolog

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Hribar, France
5. december 1915, Ljubljana, Slovenija
17. marec 1999, Ljubljana, Slovenija
Šlebinger, Vladimir
19. april 1906, Ljubljana, Slovenija
1. november 1984, Ljubljana, Slovenija