Slovenski biografski leksikon

Šlebinger Vladimir, energetik, hidrolog, geolog, zbiratelj afriških umetnin, brat Cirila (gl. čl.), r. 19. apr. 1906 v Lj., živi v Abidjanu (Côte d’Ivoire, Afrika). V Lj. je obiskoval osn. šolo 1912–6, II. drž. gimn. 1916–25 (mat. 1925) in študiral na elektrotehn. fak. 1924–6; nadaljeval je v Pragi 1926–9 na nem. tehn. vis. šoli (dipl. 1929), se specializiral v Berlinu 1930–3 v Heinr. Hertz Institutu f. Schwingungsforschung. Služboval je kot asistent v Lj. v elektrotehn. inštitutu (prof. M. Osana) 1933–5, v Bgdu-Pančevem kot tehn. direktor tovarne Philips 1935–44, vmes 1939 prom. v Pragi (prof. F. Niethammer) z disert. Izkoriščanje vodnih sil Donave v Djerdapu in plovne poti. V l. 1944–8 je bil v Bgdu načelnik za energetiko zvezne planske komisije, 1948–51 za vodno gospodarstvo, zato imenovanja 1949 za red. prof. na elektrotehn. fak. v Lj. ni mogel sprejeti, a bil v Bgdu 1951–2 red. prof. za energetiko na Vis. prometni šoli, 1952–3 znanstv. sodelavec v Inštitutu za tehn. in ekonom. raziskovanja SANU, 1954–9 pri zvezn. zavodu za planiranje, 1959–68 višji svetnik za elektr. gospodarstvo pri zvezn. sekretariatu za industrijo. Od 1968 je ekspert za energetiko in elektr. gospodarstvo v Abidjanu. Š. se je udeležil 1946 mirovne konference v Parizu (dokazoval važnost elektrarne na Soči), predaval v Londonu 1950, Bgdu 1952, na Dunaju 1956 in v Lj. na fak. za elektrotehn. (š. l. 1966–7).

Š. je 1932 v Berlinu (H. Hertz Institut) prijavil 2 patenta (sinhronizacija sprejema televizij. oddaje na katodni cevi), 1933–5 izdeloval v Lj. za elektroinštitut univ. aparate za geofiz. raziskavanje podzemnih voda in elektrovodnih rud. Zdaj predvsem pripravlja, izbira ter izvaja najpovoljnejše projekte s področja energetike in metalurgije za zadovoljevanje potreb (mdr. energetike, poljedelstva, plovbe, rudnega bogastva). Izdelal je za Sjo 1934 projekt hidroelektrarne Luknja na reki Prečna na Dol. (pozneje druge na jugu Jsle, 1970 v Abidjanu za prenos hidroenergije iz Nila in Konga za Evropo); načrte za ureditev in koriščenje rečnih sistemov mdr. Save, za kraške predele in kraška polja, področje Save, za vodne sile Drave (zanj Kidričeva nagrada 1955), pretežni del pa za vodne sile v Srbiji in Črni gori. – Objavil je Energetski izvori Jugoslavije. A. Vodne snage. Bgd 1956; vse gradivo je porabljeno v zvezni komisiji za plan in v komiteju za vodno gospodarstvo, zato nameravane publikacije Vodne sile Slovenije 1945 SAZU ni mogla izdati. – Š. zbira in proučuje 1968–70 afriško umetnost, analizira zlasti avtohtono civilizacijo zah. Afrike ter pripravlja obširno publikacijo s tega področja. – Prim.: osebni podatki; izv. II. drž. Gimn. *

Uredništvo: Šlebinger, Vladimir (1906–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi659664/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine