Slovenski biografski leksikon

Singer Štefan, krajevni zgodovinar, r. 22. dec. 1871 na Strugi pri Kapli v Rožu na Kor., u. 24. febr. 1945 v Föllingu pri Gradcu, pok. 21. nov. v r. kraju. V Clcu je študiral gimn, (mat. 1893) in bogosl. (ord. 1896), nakar je bil tu eno leto prefekt v Marijanišču. Od 1897 je služboval kot kaplan in provizor v Železni Kapli, od 1899 kot župnik v Logi vesi, od koder je vrsto let oskrboval tudi župnijo v Škofičah, od 1922 je bil župnik, od 1930 dekan v Kapli v Rožu; 1939 je postal čast. kanonik. Kot zaveden Slovenec je bil 17. jan. 1940 aretiran, zaprt v Borovljah in Clcu, nato odpeljan v taborišči Oranienburg in Dachau ter prebil nad 3 leta v celici samici. Po posredovanju pap. nuncija je bil dec. 1943 izpuščen, vendar se ni smel vrniti na Kor. Zavetje je našel v samostanu v Föllingu pri Maria Trost pri Gradcu, kjer je kmalu za splošno oslabelostjo u.

Zanimanje za preteklost slov. Kor. sta S-ju že v otroških letih zbudila njegova babica iz Vrbe ob Vrb. jezeru, ki je še 1826 gledala slov. pasijonske igre na Kostanjah, in oče (gl. Prinzhoferjevo sliko 1858 v Singer, Kultur- u. Kirchengesch. des unteren Rosentales, 343). S. je na vseh službenih mestih pisal župnijske kronike v slov.; v železni Kapli najdeni rkp. slov. pasijonske igre je posredoval K. Štreklju in zanj nabiral starejše slov. ljud. pesmi. Pisal je v: Mir (1914, št. 9–15: izvlečki iz Rohrmeistrovih zapiskov); VBV (1913: Opravilnik gozdanjske župnije na Kor.); kor. verski list Nedelja 1926–37 (gradovi v Zvrhnjem in Spod. Rožu, v Podjuni, clški in velikovški okolici; dom. bogoslužje v luči zgodovine; nastanek in razvoj župnij in cerkva v Spod. Rožu, Podjuni, v rožeški in tinjski dekaniji); Car.(1928: Baugesch. der Kirchen im Dekanat Ferlach; 1930: Romanische Kirchen u. deren Umbau im Eberndorfer Dekanate; 1934: Romanische Kirchen im Bleiburger Dekanate). S temi objavami se je S. tako uveljavil, da so njegove članke iz Nedelje prevedli v nem. in natiskovali. Po splošni želji zlasti nem. duhovščine na Kor. je potem spisal v nem. nadrobno cerkveno, deloma tudi kult. zgodovino Kor.: Kultur- u. Kirchengesch. des unteren Rosentales (Dekanat Ferlach). Kappel 1934, 343 str.; …des oberen Rosentales (Dekanat Rosegg mit Einschluss des Worther-SeeGebietes). Kappel 1935, 315 str.; … des Jauntales (Dekanat Eberndorf). Kappel 1938, 392 str. – Četrta knjiga s kulturno in cerkv. zgodovino dekanije Pliberk je izšla pri MD 1941 v Celju, ker so Nemci v Clcu njen tisk onemogočili. Komaj dotiskano pa so jo ob zasedbi v tiskarni uničili (ni izslediti niti dveh baje rešenih izvodov: S-jeve sestre Barbare v Kapli in clškega škofij. Ordinariata). – Rkp. pete knjige s kulturno in cerkv. zgodovino tinjske dekanije je S. izročil proštu Antonu Benedeku v Tinjah, le-ta v maju 1941 Slovencem sovražnemu general. vikarju dr. Kadrasu, ki pa je rkp. Zatajil. – Navedena dela naj bi poglobila poznanje ožje kor. domovine in omilila nasprotja med tu živečima narodoma (Uvod), čeprav v odstavku o razvoju šolstva S. ne zamolči srditih bojev za slov. šolo v Št. Jakobu v Rožu ter omenja dela pomembnih slov. kor. kult. delavcev, npr.: Andreja Einspielerja (SBL I, 151–5), Mateja Ražuna (ib. III, 56) in Antona Janežiča (ib. I, 376–80). – Prim.: podatki škofij. arhivarja Fr. Hrastelja, Mrb; izvestja clške gimn. 1884–93; šematizmi krške škofije; Nedelja 1936, 158–9; S 1937, št. 107; Kotnik Fr., Narodopisje Slovencev II (1952), 93, 106, 121; isti, KMD 1946, 104–6 (s skup. sliko); Kor. zbornik 1946, 343; Car. I, 1948, 356, 364; Družinske večernice, Clc 1948, 32–4; dr. Valentin Inzko, Vera in dom, Clc 1957, 17–8 (2 sliki); Obdravski (= Tomaž Ulbing), ib. 1959, 27 (pesem S-ju). – Slika: v NUK. Svk.

Savnik, Roman: Singer, Štefan (1871–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi570617/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine