Slovenski biografski leksikon

Sežun Andrej, šolnik in društveni delavec, r. 26. nov. 1895 v Žerovnici pri Cerknici malemu posestniku in čevljarju Mateju, u. 4. jun. 1960 v Lj. Do devetega leta je živel kot izseljenski otrok na plantažah kavovca v Braziliji, kjer je dobil osnove za branje v portugalščini. Po povratku v domovino je obiskoval osn. šolo v Grahovem pri Cerknici, nato meščansko v Postojni in učiteljišče v Lj. (1911–5; mat. 1915). Prvo S-ovo službeno mesto je bilo (1915–6) Babno polje, nakar je bil mobiliziran. Po vojni je služboval pol leta v Ribnici na Dol., od 1919 v Borovljah na Kor., od 1920 na drž. vzgajališču v Lj., od 1925 na Viču in od 1927 na vadnici v Lj., kjer je teorijo o vzgoji in pouku prenašal v prakso. Po 1945 je pomagal reorganizirati ljud. šolstvo in bil več let izpraševalec za šol. zakonodajo pri učit. strok. izpitih. Po 1946 je postal šol. upravitelj na Vrtači, 1948 pa nadzornik v Lj. Po upok. 1950 je delal honorarno naprej. — S. je priredil z Vl. Rapetom in R. Završnikom Računico za 2. razr. osn. šol 1949, 1950², 1952³ popravljena, 1954⁴, 1955⁴ popravlj., 1956⁵ (Celjska tisk.), 1957⁶ (Primorski tisk); makedonski in albanski prevod, Skopje 1952; Računico za 4. razr. Osn. šol. 1949, 1950²: obe sta še v rabi. Zbral in sestavil je članke o šolstvu (Nekateri današnji in jutrišnji problemi. Lj. 1955, OLO Lj.) Delal je mnogo v stanovskih in humanitarnih društvih in ustanovah: kot večletni predsednik ali blagajnik Učit. kredit. zadruge; blagajnik učit. pev. zbora; odbornik stanovskega združenja, sindikata prosv. delav., samopomoči učiteljske in učiteljskih otrok; organizator Dečje zaščite na kor. plebiscitnem ozemlju. V letih 1945–9 je sodeloval tudi pri terenskih množičnih organizacijah. — Prim.: UT 1936, št. 42 (s sliko); C(vetko) V(ladimir), PD 1955, št. 19 (s sliko); 1960, št. 13; Spor 1955, št. 277; Delo 1960, št. 153. Svk.

Savnik, Roman: Sežun, Andrej (1895–1960). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi566139/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine