Poklici in dejavnosti Podmaršal

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Rasp, Lovrenc Bernard Avgust, baron
1725, Ljubljana, Slovenija
14. november 1791, Ljubljana, Slovenija
Tomše pl. Savski dol, Joža
20. februar 1850, Poljšica pri Podnartu, Slovenija
5. december 1937, Ljubljana, Slovenija