Slovenski biografski leksikon

Turk Ernest, zgodovinar, v Lj. r. 16. dec. 1895 posestniku Ivanu in Marjeti r. Grilc in u. 21. febr. 1979. Po osn. šoli in II. drž. gimn. 1906–14 (z mat.) v Lj. je štud. zemljepis in zgod. na univ. v Gradcu do vpoklica k vojakom. L. 1916 je na fronti prešel k Rusom in se priključil jsl dobrovoljcem; boril se je v Dobrudži, na solunski fronti, 1919 pa sodeloval pri vojaških operacijah na Kor. Bil je večkrat ranjen in postal invalid. Univ. študij je končal v Lj., z disert. Kriza brižinskega gospostva na Kranj. v XIII. stol. je bil 1923 prom. Postal je asist. v zgod. seminarju fil. fak., 1927 opravil prof. izpit in učil zgod. na klas. gimn. do 1947, nato na II. drž. gimn. do 1954, ko je šel v pokoj. – Odlikovan je bil z redom zaslug za narod s srebrno zvezdo.

T. je proučeval predvsem mladin. gibanje pri Slov. pred 1914 in gibanje jsl dobrovoljcev med 1. svet. vojno, o tem pisal članke (MiD 1935, 158–65; 1936, 285–93; VP 1939, 36–46; 1940, 34–44; 1941, 34–42; SPor 1953, št. 228; Delo 1964, št. 171–2; 1966, št. 260, 261; 1968, št. 259–60; 1969, št. 271; TV-15, 1964, št. 34–5; 1965, št. 17; NRazgl 1967, 601; 1968, 561–2), razprave: Zgod. oris pokreta jsl vojnih dobrovoljcev v 1. svet. vojni (Dobrovoljci, kladivarji Jsle 1912–8. Lj. 1936, 15–109; ta zbornik tudi z J. Jerasom in R. Paulinom uredil); Značilnosti preporodovskega gibanja na Slov. v zadnjih dveh letih pred 1. svet. vojno (RSAZU I. r. 1966, 389–418); Kratka oznaka gospodar., družb. in polit. razmer…; Boj preporodovcev–dobrovoljcev … (oboje v Preporodovci proti Avstriji. 1970, 37–94) in slednjič knjigo: Dobrovoljci proti Avstro–Ogrski med 1. svet. vojno 1914–8. 1978 (s sliko na ovitku). – Prim.: osebni podatki; Delo 1979, št. 46, 47 (osmrtnici); V. Melik, ZČ 1979, 473–4 (z izborom bibl.). Svk.

Savnik, Roman: Turk, Ernest (1895–1979). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi734980/#slovenski-biografski-leksikon (11. avgust 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine