Slovenski biografski leksikon

Rubbia Konrad, gozd. strokovnjak, r. 3. maja 1858 v Beljaku, u. 17. jul. 1931 v Gor. Obiskoval je realko v Gor. (mat. 1876), eno leto politehniko in tri leta zemljedelsko visoko šolo na Dunaju. L. 1880 je postal gozd. pomočnik pri Gozdni upravi v Motovunu, 1882 gozd. élève, bil julija t. l. premeščen h Gor. gozd. direkciji, opravil 1884 gozd. praktični izpit na ministrstvu za zemljedelstvo na Dunaju ter postal 1885 gozd. asistent. Jeseni t. l. je bil premeščen kot gozd.-nadzorniški pristav v Volosko, postal 1893 gozd. viš. komisar in bil premeščen v Gor. L. 1901 je bil gozd. nadz. višji komisar, 1906 prišel v Lj., postal gozd. svetnik in dež. gozd. nadzornik, 1909 viš. gozd. svetnik, 1916 pa dvor. svetnik. — R. je bil član in strokovni poslovodja pogozdovalne komisije za Kranjsko in tehnični svetovalec dež. komisije za agrarne operacije v Lj. Ker je bil slovenščine nezmožen, ga Nar. vlada Sje 1918 ni prevzela, sprejet pa je bil pri italij. gozd. upravi v mestu Trento kot provinc. gozd. nadzornik za juž. Tirolsko, kar je ostal do upokojitve 1924. — Pisal je o svojih opazovanjih na Krku in o pogozdovanju na Primorskem (Izv. gozdar. društva za Nižjo Avstrijo, Štajersko, Kranjsko, Primorsko in Koroško 1894; 1895), o trboveljskih gozdovih, sipinah v Grado, Kraškem pogozdovanju (o le-tem je tudi predaval na internac. poljedelskem in gozd. kongresu na Dunaju 1907) in lj. tivolskem gozdu (Izvestja kranjsko-primor. gozd. društva 1893, 1905, 1907, 1911). — Prim.: uradni spisi; poročilo prof. dr. Zdravka Jelinčiča 2. marca 1956. Šiv.

Šivic, Anton: Rubbia, Konrad (1858–1931). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi523482/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Primorski slovenski biografski leksikon

RUBBIA Konrad, gozdarski strokovnjak, r. 3. maja 1858 v Beljaku na Kor., u. 17. jul. 1931 v Gor. Po maturi na realki v Gor. 1876 je študiral eno leto na Politehniki in tri leta na Visoki š. za zemljedelstvo na Dunaju, kjer je 1884 opravil na Minist. za zemljedelstvo praktični izpit in postal naslednje leto gozdar. asistent. Med tem časom je bil 1830 nameščen kot pomočnik pri Gozdni upravi v Motovunu in zatem jul. 1882 pri Gozd. direkciji v Gor. 1885 je postal gozdno-nadzorniški pristav na Voloskem. Kot gozdar. višji komisar je bil premeščen 1893 v Gor., 1906 pa v Lj., kjer je deloval kot dežel. gozd. nadzor. in kot strok. poslovodja pogozdovalne komisije za Kranjsko. Ker ga Narodna vlada Sje zaradi neznanja slov. ni prevzela, je bil poslej do upok. 1924 gozd. nadzor. za Južno Tirolsko. V času bivanja na Slov. je pisal o pogozdovanju na Prim., njegovo najobsežnejše in najtehtnejše delo pa je Fünfundzwanzig Jahre Karstforschung in Krain, ki je izšlo 1911 in leto kasneje v slov. prevodu gozdar. strok. Antona Šivica.

Prim.: SBL III, gesli Rubbia Konrad in Šivic Anton.

Svk.

Savnik, Roman: Rubbia, Konrad (1858–1931). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi523482/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine