Slovenski biografski leksikon

Strmšek Pavel, publicist in društveni delavec, r. 5. dec. 1891 v Kristanvrhu (Št. Peter na Medvedjem selu) nadučitelju Vekoslavu (gl. čl.) in Rozaliji r. Zdolšek, u. 5. jun. 1965 na Polzeli, pokop. v Celju. Po osn. šoli v r. kraju in gimn. v Celju (1902–11, mat. 1911) je študiral 1911–5 na graški univ. slavistiko in zgod. kot glavni, zemljepis kot stranski predmet (1915 dipl. in prom. z disertacijo Orožje v jsli epiki, JAZU 1921). Služboval je od 1915 v Mostu (Češka) na nem. real. gimn., 1916–34 v Mrbu na klas. gimn., bil 1934–5 gimn. ravnatelj v Murski Soboti, na lastno željo premeščen kot prof. na gimn. v Celju, tu ostal s presledkom vojnih let (1941 izseljen v Srbijo, učil na gimn. v Ćupriji) do upok. 1952. – S. je priredil: Lehrbuch d. slow. Sprache. I. Teil 1919, 1930³, učbenik za sred., trg., obrtne in mešč. šole; Karel Štrekelj, Historična gramatika slov. jezika. 1922, 3 snop., ob 10-letnici njeg. smrti; Kette, Naši dijaki. 1926, dvodejanka, iz Štrekljeve zapuščine; Šmarska dolina pred sto leti. 1938, prevod sestavka J. Gabr. Seidla (SBL III, 272 sl.). Sam je napisal več dramskih tekstov, mdr. Nad pogoriščem. 1928, drama v treh slikah. Objavil je spise z razl. področij, vrsta daljših tekstov je izšla v drobnih knjižicah. Literarnozgod. (nekaj po gradivu iz ostaline K. Štreklja): Dramatično društvo v Mrbu. 1928; slov. gledal. življenje 1909–19; Deset let Nar. gledališča v Mrbu. 1929, o njeg. ustanovitvi; Kratek pregled svetovne književnosti. 1937 in članke v Celj. zborniku (1951), ČZN (1924, 1926), JiS (1956–7), LZ (1918, 1930, 1932, 1933, 1937), NOja (1949–50, 1953, 1955), Triglavanskih listih (1933–4) ter dnevnem časopisju; s šol. področja: Maribor za svoje dijaštvo. 1929; Celjski študent, šol. spomini ob 25-letnici mature. 1937; Pol stoletja Dijaške kuhinje v Celju. 1938 in v PD (1950, 1952); – zemljepisni, zgodovinski, narodopisni Problemi naše drž. ureditve in Slovenci. 1923; Zur älteren Gesch. der west Südslawen. 1929; Zemljepisne beležke. 1933; Medvedovo selo. 1936; Lemberg in Sladka gora. 1937; Ljudje naše vasi. 1939; Šmarsko-rogaško-kozjanski okraj. 1940 in v ČZN (1918, 1937), Savinjskem vestniku (1950, 1951); – mladinski: Zvončki moje mladosti. 1932; povestice v NR, V, Zk (psevd.: P. S.; Polenčan). – Urejal je 1920–1 Zrnje; 1922–4 Mrb gled. list; 1928 Prosvetni glasnik; 1932–4 Triglavanske liste. – Med študijem je bil v akad. društvu Triglav tajnik, nekaj časa predsednik. V Mrbu je vodil 1919–34 dij. dom in dij. kuhinjo, mnogo delal zlasti v Dramat. društvu in v gled. sosvetu. V Celju je pobudil Celj. kult. teden in mu predsedoval 1939–40, ustanovil Obsoteljsko turist. društvo in delal pri dij. kuhinji. – S-ovo razvejano dejavnost je budila navezanost na r. kraj in na mladostne spomine, ko je bila slov. Štaj. še ogrožena od Nemcev, zato je njegova publicistika nekam zamudniška: zgleduje se na stari tradiciji, manjka ji originalnosti. – Prim.: osebni podatki; SDL II, 141; J 1928, št. 22; 1938, št. 78; Levstikov zbornik 1933, 406; J. Orožen, Celj. zbornik 1965, 393–8 (s sliko), Zoran Vudler, TurV 1965, 232. Svk.

Savnik, Roman: Strmšek, Pavel (1891–1965). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi622538/#slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine