Primorski slovenski biografski leksikon

PERKO Andrej, veterinar, r. 14. nov. 1842 v Poljanah nad Škofjo Loko v premožni kmečko-obrtniški družini, kjer so strojili kože in kuhali klej. Njegov oče Mihael je bil brat Neže, matere pisatelja dr. Ivana Tavčarja, mati Ana Šraj, sin Ivan Andrej. U. 10. nov. 1917 na Voloskem. Po 6 razr. gimn. v Lj. 1865 se je 1869 vpisal na dunajsko vseučilišče, kjer je študiral veterino in diplomiral 1872. Leta 1870 se je kot prvi študent veterine včlanil v akad. društvo Slovenijo, ki je bilo ustanovljeno leto prej na Dunaju. 1875 je nastopil službo deželnega veterinarja na Voloskem v Istri, kjer se je poročil z domačinko Ivano Furlan, lastnico stanovanjske hišice. 1884 je postal prvi in hkrati zadnji slov. dežel. veterinar pri Državnem namestništvu v Trstu, kjer je bil vidna in priznana osebnost. 1897 je prešel v dežel. službo Vojvodine Kranjske. Tu je bil do 1907 veterinar v Idriji in do upokojitve 1915 v Škofji Loki, nakar se je naselil na Voloskem.

Prim.: M. Dolenc, O življenju in delu prof. Simona Strupija ter drugih znamenitih veterinarjev iz okolice Kranja, Gradivo za spominski članek ob 100-letnici smrti prof. dr. Simona Strupija, zdravnika in živinozdravnika, Kranj 1980, 22; Isti, Nekaj novih podatkov o veterinarju Andreju Perku (1842–1917), Veterinarske novice VII/1981, 245–46; V. Zavrnik, Andrej Perko (1842–1917), prav tam X/1984, 142–43.

Svk.

Savnik, Roman: Perko, Andrej (1842–1917). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941080/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine