Slovenski biografski leksikon

Rudolf Ivan, speleolog, r. 9. maja 1821 v vasi Lome pri Črnem vrhu nad Idrijo, u. po l. 1863 neznano kdaj in kje. Obiskoval je gimn. v Gor. in se posvetil montanistiki. L. 1847 je nastopil službo rudniškega inženirja v Idriji, od l. 1854 naprej pa je bil nameščen pri rudniku v Rablju. V l. 1850–4 je spremljal po naših jamah sudetskega Nemca dr. Adolfa Schmidla (gl. čl.), opravljal zanj meritve in izdeloval jamske načrte. Sodeloval je zlasti pri raziskovanju podzemeljske Pivke, Planinske jame in Škocjanskih jam, kjer mu je uspel prodor do 4. slapa Notranjske Reke. Po njem se imenuje R-ova dvorana v Škocjanskih jamah in R-ov rov v Planinski jami. — Prim.: R. Savnik, Razvoj domače speleologije in nekatere njene aktualne naloge, Acta carsologica I, 1955, 12–3. Svk.

Savnik, Roman: Rudolf, Ivan (1821–po 1863). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi525180/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Primorski slovenski biografski leksikon

RUDOLF Ivan, rudniški inž. in speleolog, r. 9. maja 1821 v vasi Lome pri Črnem Vrhu nad Idrijo, u. po letu 1863 neznano kje in kdaj. Oče Rudolf, kmet, mati Gertruda Tominc, gospodinja. Obiskoval je gimn. v Gor. in študiral montanistiko. 1847 je nastopil službo rudniškega inž. v Idriji, od 1854 je bil v službi pri rudniku v Rablju kot nadzornik v tamkajšnji topilnici. V letih 1850–54 je skupaj z nekaterimi idrijskimi rudarji spremljal po slov. kraških jamah sudetskega Nemca dr. Adolfa Schmidla (gl. čl.) in opravljal zanj meritve in izdeloval jamske načrte. Sodeloval je zlasti pri raziskovanju podzemeljske Pivke v sistemu Postojnske jame, Planinske jame v Pivškem in Rakovem rokavu ter v škocjanskih jamah pri Divači, kjer je uspel prodreti do četrtega slapa Notranjske Reke. Nanj spominja Rudolfov rov v Planinski jami in Rudolfova dvorana v Škocjanskih jamah.

Prim.: R. Savnik, Iz zgod. Postojnske jame, Kron VIII/1960, 99–110; Isti, Hidrografsko zaledje Planinskega polja, GV XXXII/1960, 213–23; Isti, R. L, SBL III, 161 in tam nav. liter.

Svk.

Savnik, Roman: Rudolf, Ivan (1821–po 1863). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi525180/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine