Primorski slovenski biografski leksikon

Kumar Željko, prof. in publicist, r. 29. avg. 1921 v Lj., živi v Kopru. Oče Gabrijel, brat glasbenika Srečka (gl. čl.), iz Kojskega v Gor. Brdih je dovršil gimn. v Gor., postal železničar in služboval na Jesenicah in v Lj., dokončal Dramsko š., nastopal v SNG, se vrnil k železnici, bil 1929 premeščen v Bgd in tu umrl 1976; mati Elizabeta Karadjov. V Bgdu je dovršil osn. š., gimn. (1941) in U na Prirodoslovni fak., odd. za geografijo (specializacija: antropogeografija – 1949), ter postal asistent Etnografskega inštituta SAN (Bgd). Tu je objavil v Glasniku Etnogr. inšt. več monografij, člankov, prikazov in kritik, npr.: Mladenovac – antropogeografska ispitivanja (I. knj.), Stara Pazova – antropogeografska ispitivanja (I.–III. knj.), Stari Slankamen (IV.–VI. knj.), Naša nova granica prema Italiji posle Londonskog sporazuma i novopripojene oblasti Istre (IL–III. knj). O novi meji proti It. je pisal tudi v Glasnik Srpskog geogr. društva (Bgd 1952). Za revijo Zemlja i ljudi je prispeval naslednje članke: Gorica (svež. 2), Idrija (sv. 3), Novopripojene oblasti bivše cone B (sv. 5), Piranske solane (sv. 12) in Značaj novog pristaništa u Kopru (sv. 13). V Etnografskem pregledu iz Bgda je ocenil dve slov. knjigi. 1954 se je preselil v Koper in prevzel zemlj. na Ekonomski srednji š. Začel je sodelovati v Obali in Goriških srečanjih, potem v PrimSreč, TV-15, NRazgl, Borcu idr. Z zaskrbljenostjo in prizadevnostjo spremlja dogodke na Koroškem v številnih člankih, npr.: Po sodni obravnavi proti M. Šturmu v Leobenu (Ob št. 13), Ob eskalaciji šovinizna na Koroškem (Ob št. 17), Pomen zadnjih dogodkov na Koroškem (Ob št. 22), Ob sedanjem trenutku na Koroškem (Ob št. 26–27), Perspektive kor. Slovencev (PrimSreč št. 7), Kako vnaprej v narodni politiki na Koroškem? (PrimSreč št. 13), Slov. skupnost na Koroškem v letu 1980 (PrimSreč št. 20), Resničnost in stranpoti nove avstrijske manjšinske zakonodaje (Borec 1977, št. 10), Kdo se skriva za koroškim vprašanjem? (TV-15 21. okt. 1976), Polom politike preštevanja na Koroškem (TV-15 21. okt. 1976), Desetletnica koroške kullurno–politične revije Kladivo (NRazgi 1980, št. 19), ocenil Messnerjevi knjigi Skurne storije in Zasramovance, posega pa tudi v aktualne slov. kulturne probleme.

Prim.: Osebni podatki; v posebnem Zborniku Etnograf. inšt. SAN (Bgd) ob 25-letnici je bibliografija.

Jem.

Jevnikar, Martin: Kumar, Željko (1921–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016520/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine