Primorski slovenski biografski leksikon

Humar Kazimir, duhovnik, prosvetni delavec, publicist, r. 28. febr. 1915 v Vrtojbi pri Gor., živi v Gorici. Oče Ivan, zidar, mati Frančiška Gorkič. Osn. š. obiskoval v Vrtojbi, gimn. v gor. malem semenišču (1928–36), teologijo kot gojenec Lombardskega zavoda v Rimu na Gregorijanski univerzi (1936–41), doktorat iz teologije je dosegel jan. 1942 z disertacijo Evangeljski blagri v ruski moralni teologiji. Posvečen v duhovnika v Gor. 18. jun. 1940, 1941 imenovan za kpl v Komnu, 1942 za žpk uprav, v Opat jem selu, 1943 za stolnega vikarja v Gor. Od 1952 vodi gor. MarDr, leta 1964 je bil eden izmed pobudnikov ustanovitve slov. skavtske organizacije na Goriškem ter njen cerkveni asistent od 1964 do 1980, 1974 odlikovan z naslovom častnega prelata sv. očeta. Istočasno je poučeval na gor. slov. sred. šolah, in sicer kot pov. prof. slov. na učit. (1947–57), slov., lat., zgod., zemlj. na nižji sr. š. (1957–61), slov. na drž. trg. strok. š. (1956–57). Za šolske potrebe je pripravil Kratek pregled slovenskega mladinskega slovstva in Ljudsko pesništvo. Obe deli sta izšli cikl. razmnoženi v Gor. brez navedbe letnice. Učil je tudi kot katehet, in sicer na učit. S. Gregorčič (1960–80) in na gimn.-lic. P. Trubar (1961–75). Pripravil je veroučni učbenik za 4. razr. učit. Pot v Življenje, ki je cikl. razmnožen trikrat izšel v ponatisu v Gor. brez navedbe letnice. Od 1952 je tajnik odbora za Katoliški dom, od 1959 tajnik gor. KTD, od 1962 predsednik ZSKP. Bil je soustanovitelj mladinske revije Pastirček, njen urednik (1947–51) in sodelavec. Sotrudnik pri GMD zlasti s članki v njenih koledarjih. Omembe vredni so H. profili v KolGMD raznih goriških osebnosti, med drugimi M. Brumata (1961), dr. Josipa Srebrniča (1964), učiteljice Pavle Makuc (1973), prof. O. Muhra (1973), msgr. R. Klinca (1979); zapis Dušno pastirstvo za Slovence v Gorici (1977); spomini kot Opajske zgodbe v prostih dneh partizanskega leta 1943 (1970), Razcvet partizanske svobode na Spodnjem Krasu (1971), Zaton prve svobode na Spodnjem Krasu (1972); pregledi kulturnega življenja med Slov. na Goriškem (1964, 1975, 1977). Sodeloval je pri tedniku Slovenski Primorec (1945–48). Od 1949 je sodelavec in sourednik Katoliškega glasa, za katerega piše uvodnike, glavne članke in poročila. Članke, sicer ne vedno, podpisuje z oznako K. H., r+r, Mohor Kacafura.

Prim.: NadškAGor, seznam goriških duhovni kov; Arh. slov. nižje sr. šole v Gor.; Arh. slov. učitelj. S. Gregorčič v Gor.; Arh. gimn.-licej P. Trubar v Gor.; M. Brecelj, Bibliogr. izdaj GMD 1924–74, A, Koledarji, priloga KolGMD 1977 in 1978; vprašalna pola.

Smč

Simčič, Oskar: Humar, Kazimir (1915–2001). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012030/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine