Primorski slovenski biografski leksikon

PERTOT Stanko, športni in prosvetni delavec, r. 1. avg. 1910 v Barkovljah (Trst), u. 4. febr. 1981 v Trstu. Oče Janez, tiskar pri Edinosti, mati Ana Tavčar, gospodinja. Po osn. š. v Barkovljah je dovršil 4 razr. Škof. klas. gimn. v Šentvidu nad Lj. in sred. trg. š. pri Sv. Jakobu v Trstu. Po zatrtju E se je 1930 družina preselila v Celje, Stanko pa je moral na odsluženje voj. roka v La Spezio. Potem se je pridružil družini in bil v Celju med soust. atlet. društva Kladivar, telesno kult. pa je gojil tudi pri Sokolu. Pred napadom na Jslo se je med prvimi pridružil prim. bataljonu prostovoljcev in z njimi doživel razsul Jsle v Karlovcu. Od tu je odšel v Sarajevo, da bi se dalje boril. Zaposlil se je pri RK in skrbel za prehrano in razmeščanje slov. izseljencev, ki so jih Nem. pregnali s Štajerske. S to nalogo se je odpravil tudi v Srbijo. Po ital. kapitulaciji se je vrnil v Lj. in nato v Trst. Stopil je v OF in delal pri VOS. Kot njegov pooblaščenec je večkrat potoval med Lj. in Trstom, dokler ga niso zaprli najprej v Coroneu, nato v gestapovskih zaporih na Trgu Oberdan. V drugi pol. jun. 1944 so ga odpeljali v Buchenwald. V taborišču je bil član notranje organiz. taboriščnikov in kot tak je po koncu vojne v imenu social. skrbstva Jsle in kot zastopnik RK Jsle skrbel za organiz. vračanja internirancev in za popis imovine jsl. državljanov. V Trstu je začel novo življenje. Sprva je vodil kino podj. Globus, ki je predvajalo filme po širši trž. okolici, pozneje se je zaposlil pri trgov. podj. Luin, končno je ustanovil lastno izvozno-uvozno podj. Intermares ter ga vodil do smrti. Takoj se je vključil v takratno športno organ. Zvezo društev za telesno kult. (Ucef) in bil njena gonilna sila. Vsa leta do 1952 je bil med organiz. prvomajskih telov. nastopov, najprej na mestnem, nato na stadionu Prvi maj. Pogosto je spremljal športne ekipe na razna mednar. tekmovanja. Ko je po kominformu zamrla Ucef, se je P. lotil novega dela. Nekaj let je bil preds. šport, združenja BOR, nato član njegovega nadz. odb. in načelnik atlet. sekcije. Od ustanov. slov. pomor, kluba Sirena je bil preds. njegovega nadzor. odb. Aktivno je deloval v PD Barkovlje in bil več let njegov preds. Bil je tudi odb. SPZ. Bil je med ustanov. Združenja bivših polit. preganjancev (ANED) in član njihovega vodstva do 1948. Deloval je tudi v drugih polit. organizacijah: v OF Trž. ozemlja, Slov.-ital. protifaš. uniji, Neodvisni social. zvezi, Slov. levici. Bil je član sveta družbe za upravo stadiona Prvi maj. Pisal je o športu, napr. Naša telesna vzgoja v luči dogodkov v minulem letu (JKol 1950). Stalno se je udeleževal vseh kult. prireditev.

Prim.: Žpk urad Barkovlje (Trst); J. Koren, St. P., PDk 5. febr. 1981 s sl.; Laura Pertot, St. P., Barkovlje, Trst 1982, 156–57.

Jem.

Jevnikar, Martin: Pertot, Stanko (1910–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941330/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine