Primorski slovenski biografski leksikon

Gombač Franc, prosv. in pol. delavec, sindikalist, r. 10. sept. 1900 v Trstu, u. 26. maja 1974 v Lj. Oče Anton, tehtalec v javnih skladiščih, mati Roža Stanič, gospodinja. Osn. š. je obiskoval v Trstu in tam nem. gimn. V javnih sklad. se je zaposlil najprej kot tehtalec, potem kot uradnik in sindikalist, upokojen 1960. V prvem povojnem času odbornik dijaškega krož. Prosveta, predhodnika mlad. gibanja, preds. društva Prosveta pri Sv. Jakobu v Trstu, aktiven tudi v dram. in šport., odseku. Ustanovil je prvo ekipo hazene, deloval v šp. dr. Adria in postavil temelje Športnemu združenju. Po drugi vojni je bil preds. prosv. društva Vojka Šmuc, ki se je 1948 razbilo. Bil je podpreds. Slovenskohrv. ljudske prosvete in član Ljudskega odra ter sodeloval pri prosv. življenju kominform. usmerjenih trž. Slov. Sindikalno je deloval od konca druge svet. vojne do upokojitve, bil tajnik federacije pristaniških delavcev in se udeležil mnogih sestankov v Rimu na drž. ravni ter srečanja v Parizu. Večkrat je nastopil kot slov. govornik na raznih sindikalnih shodih, tako na velikih manifestacijah ob 1. maju. Kot politik se je 1948 opredelil za kominformsko resolucijo in bil 1949 izvoljen na listi KPI v trž. obč. svet. Obč. svetovalec je bil nepretrgoma 23 let do 1972. Obč. svet mu je ob 20. letnici izvolitve izrazil priznanje in ga odlikoval z zlato medaljo. Nekaj let je bil tudi pokraj. svetovalec. V kom. stranki je bil član vodstva. V javnem in zas. življenju je bil G. zelo strpen človek, velik demokrat in zaveden Slovenec. Pisal je članke v glasilo šentjakobske Prosvete Naši cilji in v Naš glas (psev. Rado Fač), po drugi vojni objavljal članke o sindikalnih problemih v trž. Delu.

Prim.: Podatki hčerke Line por. Tarussio; M. Škrap, Uporna mladina, Trst 1971, 25–30, 145–48 in pass.; brez p., Umrl je Franc Gombač, PDk 29. maja 1974 s sl.; È morto Gombacci, ex consigliere comunale, Picc. 29. maja 1974; brez p., Franc Gombač, Delo, Trst 31. maja 1974 s sl.; B. M. Gombač, Trst Trieste dve imeni ena identiteta, Trst 1993, 6, 10 sl.

ldt

Debeljak Turk, Lida: Gombač, Franc (1900–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011260/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine