Slovenski biografski leksikon

Šorn Josip, klasični filolog, r. 13. marca 1855 na Ostrožnem pri Celju kovaču Francu in Frančiški r. Stampl, u. 15. maja 1912 v Mrbu. Po osn. šoli in gimn. (1868–76; mat. 1876) v Celju je študiral klas. filol. v Gradcu in na Dunaju (izpiti 1884, 1899). Služboval je kot suplent na II. drž. gimn. v Gradcu 1884–5, na franč. gimn. v Hallu na Tirolskem 1885–8, na I. drž. gimn. v Lj. 1888–90, bil nato prof. tu 1890–909 in v Mrbu 1909–12. – Objavil je: vrsto leksikalnih, sintaktičnih in tekstnokritičnih študij k avtorjem pozne lat., kot so: L. Ampelius (izv. lj. gimn. 1901); Eutropius (I. del v izv. gimn. Hall 1888; II. del. izv. lj. gimn. 1889); M. Iunianus Iustinus (ib. 1894, 1902, 1909; izv. mrb gimn. 1912; Archiv f. lat. Lexikographie u. Grammatik IX, 318; Festschrift d. 50. Versammlung deut. Philologen u. Schulmänner. Graz 1909, 1–13); Persius (izv. lj. gimn. 1890). O le-tem in o Scriptores Historiae Augustae tudi krajše prispevke v Neue philol. Rundschau; Glossarienfragmente d. städt. Archivs zu Lb. (MMVK 1892, 100–17), lat., hebr., grške, nem. glose iz 12. st., napisane na ovoj račun. knjig lj. magistrata (deloma tudi komentiral); Katalog d. Lehrer-Bibliothek (izv. mrb gimn. 1911, 1912). – Š-ove izsledke in sodbe upoštevajo mdr. tudi novejši priročniki in izdajatelji tekstov: M. Galdi, Praefatio ad M. Iuniani Iustini Epitoma, Torino 1921, XIII; E. Löfstedt, Syntactica II, Lund 1933, 147; Schanz-Hosius-Krüger, Gesch. d. röm. Lit. III, München 1959, 78. Njegove študije so zbudile vrsto kritik, večkrat odklonilna stališča, dasi so jim priznali filol. razgledanost ter solidno obvladanje gram. in tekstnokritične metode. – Ocene: A. Eussner, Wochenschrift f. klass. Philologie 1889, 43–4; K. Weymann, Archiv f. lat. Lexikographie u. Grammatik V, 620; A. Lutz, Zft f. d. österr. Gymnasien 1903, 1146; R. Bischofsky, ib. 1910, 92; 1913, 857–9; Scharnagl, ib. 1910, 275–6; J. Stanonik, Ostanki srednjev. nem. slovstva na Kranjskem. Lj. 1957, 8–9. – Prim.: J. Tominšek, Izv. gimn. Mrb 1912, 62–3; LZg 1912, št. 112, 113; Marburger Zg 1912, št. 59, 60; S 1912, št. 111; SN 1912, št. 111; Straža 1912, št. 55. Gtr.

Gantar, Kajetan: Šorn, Josip (1855–1912). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi662761/#slovenski-biografski-leksikon (12. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine