Slovenski biografski leksikon

Tomažič Boris, klasični filolog, r. 28. nov. 1913 v Srednjem pri Kanalu ob Soči učitelju Viljemu in šivilji Olgi r. Ambi, živi v Trstu. Osn. šolo je obiskoval v Kanalu, gimn. 1928–36 v Tolminu in Gor.; v l. 1937 do 1941 je štud. klas. filol. na kat. univ. v Milanu (prof. Amatucci), tu izdelal tezo o rim. pesniku Luciliju Gaju. Med 2. svet. vojno je bil najprej častnik v ital. vojski, 1943 je pobegnil iz nem. ujetništva k partizanom in bil komandant pri Kobalarju nad Kanalom; 1944 so T-a zajeli tolmin. domobranci, po 3 mesecih jim je ušel ter se skrival do konca vojne. Med 1945–7 je poučeval v Gor. na slov. niž. sred. šoli in učiteljišču, hkrati bil ravnatelj niž. strok. šole. Od 1947 uči v Trstu ital. in latinšč. na Trg. akad., učiteljišču, Znanstv. liceju (1950/1 tudi ravnatelj).

T. je za potrebe slov. šolstva v zamejstvu napisal učbenike, mdr. Pabulum animi. Trst 1951 (za sred. šole); Zgodovina latinske književnosti. II. knj., Trst 1954, samozal. (od tkim. srebrne dobe do zač. kršč. knjiž.); Izbor Ciceronovih Pisem. Gor. 1954, Trst 1955² (26 pisem z uvodom in koment.); Zgodovina filozofije. I., Trst 1957 (s Stojanom Brajšo, T. obdelal uvodna pogl. ter filoz. starega veka); Latinska antologija. Gor. 1958³. — T-evi učbeniki so solidni, pisani v čistem jeziku, preprostem, lahko umljivem slogu; snov je razporejena pregledno, s posluhom za metodično podajanje. Naslanjajo se na najboljše, predvsem italijanske sodobne priročnike. V zgodovini filoz. je posebej pozoren na slov. terminologijo, v zgodovini lat. knjiž. pa snov večkrat osvetljuje z izvirnimi prevodi odlomkov. Predaval je tudi v oddajah slov. radia Trst, mdr. cikluse: Dantejeve Vice (1959–60), Dantejeva Nebesa (1961 do 1962), Iz pesniških logov (1968, o nekat. ital. sodob. pesnikih: M. Moretti, C. Michelstaedter, G. Gozzani). Objavil več poljudnih prispevkov o antični kulturi v raznih časopisih (gl. Literarne vaje 1954/5). — Prim.: osebni podatki; ocene: O. Muhr, Literarne vaje 1953/4, 180–1; A. Rebula, ib. 1954/5, 153; A. B., Katol. glas 1958, št. 17; Nar. in štud. knjižnica v Trstu 1947–67. Trst 1967 (kazalo). Gtr.

Gantar, Kajetan: Tomažič, Boris (1913–1994). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi704421/#slovenski-biografski-leksikon (8. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine