Slovenski biografski leksikon

Musić Avgust, klas. filolog, r. 3. avg. 1856 na Krki, univ. prof. v pok. v Zagrebu. Gimnazijo je dovršil v Novem mestu in v Zagrebu, univerzo v Zagrebu; nekaj časa je bil na univerzi v Leipzigu, prej pa na študijskem potovanju v Grčiji in Italiji. 1880–94 je bil profesor zagrebške gimnazije, nato profesor grške filologije na zagrebški univerzi, upokojen 1924. V l. 1894–1921 je bil knjižničar Jugoslav. akademije, 1902–9 njen književni, 1909–16 gospodarski tajnik. Od 1904 je bil glavni urednik »Nastavnega Vjesnika«. Pravi član Jugoslav. akad. je od 1896, Znanstvenega društva v Lj. pa od 1925, od 1925 dopisni član Srbske akad., od 1892 grškega filol. društva »Korais« v Atenah. — Njegovo znanstveno delo obsega zlasti glagolsko sintakso srpsko-hrv. in grško. Njegove važnejše razprave so: Perfektivni in imperfektivni glagoli u grčkom i hrvatskom jeziku (Izv. gimn. zagrebačke 1880); Imperfekat i aorist s partikulama »ken« in »an« kod Homera i hrvatski kondicional (Izv. gimn. zagr. 1884); Gnomički aorist u grčkom i hrv. jeziku (Rad Jugoslav. akad. 112, 1892); Kondicional u hrv. jez. (Rad 127, 1896); Rečenice s konjunkcijama ako, neka, li u hrv. jez. (Rad 134, 1898); Relativne rečenice u hrv. jez. (Rad 138, 1899); Rečenice s participom pret. akt. II. u hrv. jez. (Rad 140, 1899); Rečenice s konjunkcijom »da« u hrv. jez. (Rad 142, 1900); Zum Gebrauche des Praesens verbi perf. im Slavischen (AslPh 24, 1902); Pitanja u hrv. ili srp. jez. (Rad 172, 184, 1909, 1910; dodatek v Radu 203, 1914); Značenje perf. prezenta u negativnim pitanjima u hrv. ili srp. jez. (JF I, 1913); Zum Gebrauche des negierten Konjunktivs für den negierten Imperativ im Griech. (Glotta 6, 1915); Komparacija i negacija (Rad 222, 1920); Slovensko »nobeden« (Rad 224, 1921); Moči in morati u slovenskom jez. (Rad 227, 1923); »Prije« i »poslije« (JF IV, 1924); Slovensko »le« (Rad 221, 1925); Aorist imperfekt. glagola u srp.-hrv. jez. (JF V, 1925); Prilozi nauci o upotrebi vremena u srp.-hrv. jez. (Glas Srp. kr. akad. 121, 123, 126); Beiträge zur griech. Satzlehre (Zagreb 1927); Lat. »ni« und »nisi (Glotta 17, 1928); Lat. konjunktiv (Rad 235, 1928); »An« u grčkom, gotskom i latinskom jeziku (Rad 237, 1929); Consecutio modorum u grčkom jez. (Rad 235, 1928); Sekundarna značenja partikule »li« u srpskohrv. jez. (Slavia 1929); Negacija »ni« (RDHV III); Razvoj značenja partikuli »i« u srp.-hrv. jez. (Slavia VIII, 1929); Die gothischen Partikeln »ei« und »thei« (Paul Braunes Beiträge 53. Bd.); Prilog negaciji u grčkom i u lat. jez. (Rad 242, 1931); Preterit futura u indoevr. jezicima (Rad 243, 1932); Grčki iterativni preteriti s »an« i slavenski iterativni kondicional (Rad 245, 1933). — Ob stoletnici Prešerna je napisal Prešernov Krst pri Savici (Ljetopis Jugoslav. akad. 1900). V istem Ljetopisu je priobčil nekrologe Milivoju Šrepelu (20), Matiji Valjavcu (12), Ivanu Brozu (9), Martinu Hattali (20), Gregorju Kreku (20), Ivanu Milčetiću (38) in Franji Ivekoviću (38). — Šolske knjige: Grčka gramatika (1887, 1926⁶); Grčka početnica (1882³, 1926⁹); Grčka vježbenica za više razrede (1891, 1902²); Nacrt grč. i rim. starina (1910); Izabrani djelovi iz Aristotela (1911), Prevel je Herodota (2 zv. 1887–8) in napisal Povjest grčke književnosti v 2 delih (Mat. Hrv. 1900) ter sestavil Rječnik hrvatsko-slovenski (1887, 1925⁴). — Prim.: A. B(reznik), S 1931, št. 172 (s sliko). Bradač.

Bradač, Fran: Musić, Avgust (1856–1938). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi383019/#slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine