Slovenski biografski leksikon

Wakounig Jože, manjšinski delavec, r. 4. sept. 1941 v Mlinčah (Müllnern) v Podjuni kovaču in kmetu Jožefu ter Jožefini r. Zelenik, živi v Kotmari vasi (Köttmannsdorf). Osn. šolo je obiskoval v Šentprimožu (St. Primus), 1953–60 gimn. na Plešivcu (Tanzenberg) pri Gospe Sveti. 1960–5 je štud. klasično filologijo na Dunaju in dosegel magisterij. Od 1965 je prof. latin. in grščine na Zvezni gimn. za Slov. v Clcu. Od 1968 deluje v vodstvu Narodnega sveta kor. Slov. (mdr. tajnik 1979–82, od 1986 član predsedstva). Od 1976 je glavni ur. glasila Nar. sveta Naš tednik, ki ga je vsebinsko in tehnično posodobil. V tem listu, tedniku clc škofije Nedelja in nekaterih drugih publikacijah obj. komentarje k svetovnim, avstr. in kor. razmeram, izhajajoč iz tradicionalnih kršč. demokr. vrednot. Prepričanje o potrebnosti samostojnega polit. nastopanja kor. Slov. se kaže tudi v tem, da je obč. odbornik slov. Enotne liste v Kotmari vasi (izvoljen 1979 in 1985); tu od 1979 ur. list Naša občina Kotmara vas = Unsere Gemeinde Köttmannsdorf. Dejaven je tudi v kultur. prosvetnem življenju manjšine. – Psevd.: Ježek, Šalom.

Brat Vladimir (r. 10. apr. 1947) je 1958–66 obiskoval Zvezno gimn. za Slov. v Clcu, 1966–72 študiral teologijo v Salzburgu, 1972–3 bil kaplan v Šentjakobu (St. Jakob) v Rožu, 1973–80 štud. v Salzburgu pedagogiko, publicistiko in sociologijo (prom. 1980), hkrati bil učitelj za zdomske otroke. Od 1981 dela na clc univerzi (znan. sodel., od 1983 asistent na Inštitutu za šol. in socialno pedagogiko). Z raziskovalnim, public. in organiz. delom si prizadeva za ohranitev in razvoj dvojezičnega šolstva na Kor.

Brat Franc (r. 6. okt. 1949) je 1963–70 obiskoval Zvezno gimn. za Slov. v Clcu, 1972–9 štud. v Salzburgu zgod. in laično teologijo ter postal veroučitelj; živi v Borovljah (Ferlach). Bil je soustan. Solidarnostnega komiteja za pravice manjšin in Kluba slov. študentov v Salzburgu. 1979–80 je bil poklicni sodel. Kluba slov. obč. odbornikov v Clcu, 1980–1 mladinski referent Nar. sveta kor. Slov., od 1981 je ur. Našega tednika. Tu obj. zgod. poglobljene zapise o kor. ljudeh in dogodkih iz manjšinskega življenja. Deluje v slov. prosvetnem življenju, v obč. politiki v Borovljah in slov. sindikalnem gibanju. – Psevd.: Kovač, wafra.

Prim.: dokumentacija Inšt. za nar. vprašanja (Lj.); Kor. Slov. v Avstriji včeraj in danes, 1985².

Bratranec Stane, r. 14. nov. 1946 v Železni Kapli (Eisenkappel) kolarju in prosvetnemu delavcu Matevžu iz Mlinč ter Mariji r. Urban; živi v Sp. Vinarah (Unternarrach). Po maturi (1966) na Zvezni gimn. za Slov. je v Clcu štud. 3 leta bogoslovje, nato Zvezno pedag. akademijo (končal 1972). Sedaj je učitelj v Žel. Kapli. Najprej se je uveljavljal kot resnoben, intimen, a tudi družbenokritičen lirični pesnik (obj. v clc Mladju 1972–4, Družini in domu, jeseniških Listih 1973), pozneje predvsem v prosveti, mdr. preds. društva Danica v Šentvidu (St. Veit) v Podjuni, 1974–7 podpreds. Kršč. kulturne zveze. – Prim.: dokumentacija Inšt. za nar. vprašanja (Lj.); M. Kmecl v: Kor. Slov. v Avstriji včeraj in danes, 1985²; F. J. Bister v: Kor. slov. poezija = Carinthian Slov. poetry, Clc – Columbus 1984, 14–5, 198–201; Das slow. Wort in Kärnten = Slov. beseda na Kor., Dunaj 1985 (s sliko). J. Stergar

Stergar, Janez: Wakounig, Jože (1941–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi830805/#slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine