Poklici in dejavnosti Manjšinski delavec

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Pahor, Samo
22. maj 1939, Trbovlje, Slovenija
Vertovec, Marino
17. april 1939, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
23. julij 2002, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Wakounig, Jože
4. september 1941, Mlinče, Koroška, Avstrija
Warasch, Filip
25. april 1945, Djekše, Koroška, Avstrija
Zerzer, Janko
7. november 1935, Sveče, Koroška, Avstrija
Zwitter, Vinko
19. julij 1904, Drašče, Koroška, Avstrija
3. maj 1977, Tešinja, Koroška, Avstrija