Slovenski biografski leksikon

Warasch Filip, manjšinski organizator, r. na Djekšah (Diex) 25. apr. 1945 šivilji Ani, živi v Celovcu. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju, 4 razrede škofij. gimn. (1955–9) na Plešivcu (Tanzenberg), preostale na Drž. gimn. za Slov. v Clcu (mat. 1965). Študiral je pravo na Dunaju (eno leto v Lj.) in 1971 dosegel magisterij. 1972–9 je bil poklicni glavni tajnik Nar. sveta kor. Slov., nato pa se je posvetil dejavnostim jsl-avstr. mešanih in manjšinskih gospodar. obratov na juž. Kor.: 1980-1 vodja izvoza v tovarni smuči Elan na Brnci (Fürnitz), 1982–6 prokurist v lesni tovarni IPH v Žitari vasi (Sittersdorf), od 1986 poslovodja trg. firme Korotan v Clcu.

Kot gimnazijec je vodil polit. krožek Kor. dijaške zveze, pri kateri je bil delaven tudi pozneje (1964–5 podpreds., 1965–6 in 1968–9 preds.); 1969 je sourejal zvezino glasilo Problemi. 1968–9 je bil podpreds., 1969–72 preds. mladin. sekcije Federalistične unije evrop. nar. skupnosti. 1973 je bil na Djekšah izvoljen za občin. odbornika (prva izvolitev Slov. po 2. svet. vojni), ponovno 1979 in 1985. Ustan. je Klub slov. občin. odbornikov (1973) in mu predsedoval do 1985. Kot glavni tajnik Nar. sveta kor. Slov. (1979, 1982 in 1986 izvoljen za podpreds.) je botroval njegovi odločitvi za samostojno polit. nastopanje na volitvah, tesnejšo povezavo z aktivisti po krajih dvojezičnega ozemlja, za smele in sodobne oblike boja za manjšinske pravice in za večjo naslonitev kor. Slov. na matični narod. To je bil čas podiranja dvojezičnih krajevnih napisov na Kor. (1972), brezplodnega pogajanja kor. Slov. z avstr. vlado, protimanjš. sporazuma treh avstr. strank (1974), sprejema sedmojulijske diskriminacijske manjšin. zakonodaje in ugotavljanja manjšin (1976), plazu sodnih procesov proti slov. aktivistom, nekaj uspešnih slov. nastopov na različnih volitvah, pa tudi razmaha solidarn. gibanja avstr. demokratov. Pred dokončnim sklepom o ugotavljanju manjšine je bil W. nekaj mesecev iz taktičnih razlogov član socialnodem. stranke v dunaj. okraju Währing. Jan. 1977 je bil 7 dni v preiskovalnem zaporu zaradi ovadbe, da je nagovarjal k razstrelitvi clc transformatorja na predvečer ugotavljanja manjšine (14. nov. 1976). Poskus kriminaliziranja vodstva kor. Slov. (»afera Warasch«) se ni posrečil, saj je bil W. na procesu v Salzburgu (20. okt. 1977) obtožbe oproščen, vendar zaradi nedovoljenega posedovanja stare pištole obsojen na denarno kazen.

V tisku obravnava aktualna vprašanja kor. Slov., primerja njihov položaj s položajem drugih evrop. narodnostnih skupnosti. Piše npr. v Der österr. Standpunkt, Dunaj (1970, št. 2: Ein »Paket« auch für Südkärnten!), clc Naš tednik (1974, št. 3–5: Položaj danske nar. skupnosti v ZRN; 1976, št. 13: 1000-letnice ne moremo praznovati!; 1978, št. 36: Če hočemo obdržati svojo identiteto, moramo ostati samostojni!), knj. Vera in svoboda, 1978 (Problem svobode za slov. kristjana na Kor.).

Prim.: dokumentacija Inšt. za nar. vprašanja (Lj.); J. Šircelj, Kor. znamenja, 1970, 211–2; M. Remic, Kor. pričevanja, 1976, 134–6; Salzburger Nachrichten 1977, št. 19; Delo 1977, št. 23; Profil, Dunaj, 1977, št. 5, 51/2 (vse s slikami); R. Saxer, Der Fall Warasch in den Kärntner Tageszeitungen, Clc, 1977. J. Stergar

Stergar, Janez: Warasch, Filip (1945–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi832288/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine