Slovenski biografski leksikon

Vertovec Marino, prevajalec in zamejski družbeni delavec, r. 17. apr. 1939 v Vidmu (Udine) šefu računovod. odd. na prefekturi Josipu in Mariji r. Žnideršič, živi tu. Ital. osn. šolo 1945–54 in real. gimn. 1954–8 je obiskoval v r. kraju, polit. vede 1958–64 študiral v Trstu. Bil je prof. angl. in franc. na ital. osemletkah in sred. šolah v Vidmu, sedaj tu na trg. poklicni šoli B. Stringher. Je član Slov. raziskoval. inštituta v Trstu od 1975, GO društva Ivan Trinko v Čedadu od 1976 ter ured. odbora listov Novi Matajur od 1977 in Dom od 1979.

Prevaja iz sloven. v italij. in furlan. ter iz teh jezikov v sloven., sicer še iz francoščine, angl. in shrv. v italij. Prevodi poezije, npr.: V. Pavšič-M. Bor, K. Destovnik-Kajuh (Srečanja 1973, št. 39/40), A. Mermolja, M. Kravos, C. Zlobec, N. Birsa (Obala 1974, št. 26/7), M. Brecelj (Corriere del Friuli 1974, št. 5), S. Makarovič (ib. 1979, št. 2), A. Mermolja (Novi Matajur 1974, št. 21), K. Destovnik-Kajuh (Prospettive d'arte, Milano 1976, št. 9), S. Kosovel (Kosovel in L. Spacal, Kras-Carso-Karst, Trst 1979, 1980²; z drugimi prevajalci); proze: M. Rožanc, Hudodelci (Most 1980, št. 57/8, 59/60); esejev (Most 1974, št. 43/4, 49/50) in strok. del (sam ali z drugimi), npr.: Atti del convegno sulla scuola slovena in Italia, Trst 1976; R. Lenček, Il pensiero di J. Baudouin de Courtenay sui dialetti parlati nella Slavia Italiana e nella Resia, Čedad 1978; Atti del Simposio sui problemi socioeconomici e ambientali degli Sloveni in Italia, II, Trst 1979.

V Mostu je predstavil avantgardno avstr. (1979, št. 52) in sodobno furlan. književnost (1980, št. 57/8). V člankih, ki jih od 1975 objavlja v časopisju (npr. Novi Matajur, Dan, Prim. novice, Dom, PDk in že navedeno, tudi na radiu Trst, Videm idr.), obravnava predvsem Slov. v Italiji, šolstvo, kulturo, zlasti pa jezik, poroča o slov. knjigah in kult. dogodkih, piše o slov. ustvarjalcih, poučevanju sloven. na ital. univ., narodnostnih manjšinah v Italiji (Molise, Kalabrija, Piemont), sodelovanju med Sjo in Italijo idr. – Na 10. kongresu slov. geografov v Zgor. Posočju 1976 je imel referata Mlada brieza v vasi Matajur kot poskus obnavljanja in revalorizacije kulture, jezika in okolja Beneške Sje (obj. v kongr. zborniku) in Novejši prebivalstveni in gospodarski razvoj v Beneški Sji (obj. Geograf. obzornik 1976, št. 1/2). V Trstu je objavil knj. Socioekonomski in prostorski problemi Slovencev v Italiji: občina Grmek, 1979. V Čedadu je 1981 imel predavanje La poesia slovena contemporanea in dodal nekaj prevodov iz slov. moder. poezije (razmn. 1981). – Prim.: osebni podatki; Srečanja 1973, št. 39/40; Obala 1974, št. 26/7; PDk 1974, št. 47; 1977, št. 76; Corriere del Friuli 1981, št. 3. Brj.

Brecelj, Marijan: Vertovec, Marino (1939–2002). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi777400/#slovenski-biografski-leksikon (18. januar 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine