Primorski slovenski biografski leksikon

VERTOVEC Josip, javni delavec, ravnatelj računovodskega oddelka videmske prefekture, r. 15. mar. 1889 v Podnanosu, u. 22. maja 1980 v Vidmu. Oče Filip, nečak Matije Vertovca (gl. čl.), posestnik, mati Josipina Podkrajšek, doma iz mešč. lj. družine. Osn. š. v roj. kraju in v Trstu, sred. š. v Trstu, klas. gimn. v Kranju in Lj. Tu je maturiral 1908. Študij ekon. ved na U v Pragi in Zgbu. Služboval je na rač. oddelku c. kr. namestništva v Trstu (1910–23). Kot pisec prispevkov z narodnostno tematiko in uvodnikov v trž. Edinosti (psevd. »x«) in član polit. društva Edinost in drugih slov. organizacij v Trstu je bil 1923 premeščen v Videm v okviru politike prisilne emigracije slov. inteligence. Sodeloval je z I. Trinkom, A. Budalom, J. Vilfanom in F. Bevkom. Tudi po padcu faš. je ostal v Vidmu. 1950 je sodeloval na prefekturi v Gor. kot strok. pri urejanju celotnega administrativnega gradiva, nastalega med nem. zasedbo, v času jsl. uprave in angloamer. oblasti v tem mestu. Prejel je odlikovanje Cavaliere al merito della Repubblica za dolgoletno delo v it. drž. upravi. Bil je tudi »zapriseženi prevajalec« za celotno takratno videmsko pokrajino. Poleg slov. je znal angl., češč., franc., it. in nemšč. V rokopisu je zapustil lepo število prevodov slov. (Prešeren), grške in lat. knjiž. v it. Napisal je več povesti s tržaško slov. tematiko. Vse življenje je kljuboval faš. in it. nacionalizmu, a gojil veliko spoštovanje do sosedov drugega jezika in vseh narodov.

Prim.: Podatki sina Marina Vertovca.

Ropet

Petaros, Robert: Vertovec, Josip (1889–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi951720/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 17. snopič Velikonja - Zemljak, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine