Slovenski biografski leksikon

Zerzer Janko, manjšinski delavec, r. 7. nov. 1935 v Svečah trgovcu Antonu in Jožefi r. Šavnik, živi v Celovcu. 1946–53 je obiskoval škofij. gimn. na Plešivcu (Tanzenberg), 8. razr. z mat. končal 1954 v Clcu. Na Dunaju je sprva štud. 2 sem. na ekonom. visoki šoli, 1955–62 pa na univ. zgod. in nem., 1962 je doktoriral z dis. Die deutschen Lehnwörter in d. slow. Mundart von Suetschach. Od 1965 je prof. za nem. in zgod. na Zvezni gimn. za Slov. v Clcu. 1967–73 je dodatno učil na Kmetij. strok. šoli v Podravljah (Föderlach), od 1975 uči še na Strok. šoli za ženske poklice oz. na Višji šoli za gospodar. poklice slov. šol. sester v Šentpetru (pri Šentjakobu v Rožu). – Že od dijaških let je dejaven v slov. društvih in organizacijah, zlasti na kult.-prosv. področju (npr. tajnik ali preds. Kluba slov. akad.-študentov na Dunaju), 1968–70 bil tajnik kršč.-dem. usmerjenega Nar. sveta kor. Slov. Tedaj je sopobudil prireditev Kor. kult. dnevi, od 1969 je v ožjem pripravljalnem odboru. Kot član predsedstva je ostal do danes v vodstvu Nar. sveta. 1971–83 je bil podpreds., poslej je preds. Kršč. kult. zveze, kjer sodeluje pri oživljanju starejših običajev (družinsko petje, vižarstvo in godčevstvo) in uvajanju novih oblik kult. dela (klas. instrumentalna in pop glasba, izobraž. odraslih, razstave, raziskovanje ljud. kulture). V sodelovanju s Slov. prosv. zvezo in matično Sjo se zavzema za idejni pluralizem, pri tem poudarja kršč. duhovno osnovo. Bil je kor. dež. tajnik Avstr. lige za človekove pravice, je zastopnik kor. Slov. v kult. sosvetu dežele Kor. in od ustan. (1989) član nar. sosveta za kor. Slov. pri uradu avstr. zveznega kanclerja. Od 1980 organizira v r. kraju Sveški slikarski teden, 1981–9 je bil tu preds. slov. prosv. društva Kočna. Znan je kot organizator teniškega športa in izletništva.

Veliko predava na manjšinskih prireditvah po Avstriji (Dunaj, Gradec, Salzburg, Wels), v Trstu, Buenos Airesu (obj. npr. v zbornikih Študijski dnevi Draga 1970: Kor. plebiscit – ozadja in posledice; Kor. kulturni dnevi, 10, 1979: Koncept, funkcija, realizacija in perspektiva kor. kult. dni), sodel. pri slov. oddajah clc radia. Pisal je v dij. glasilo Kres, od 1960 v Naš tednik, Nedeljo (redni komentator), Družino in dom, Clc zvon (1983: Kultura in inštitucija), KMD (Clc), Letna poročila clc slov. gimn., v gor. Katol. glas ter v nem. clc liste Kleine Zg in Kärntner Kirchenzg. Sestavil je seznam dvojezičnih krajevnih imen južne Kor. Dvojezična Koroška – Zweisprachiges Kärnten (Clc 1982, soavtor Franc Kattnig), je soavtor učbenika Zgod. koroških Slovencev od 1918 do danes … (Clc 1985, nem. izd. 1988). 1980–5 je urejal list Naša občina – Unsere Gemeinde (Bistrica v Rožu), 1979 ur. knj. Ob 70-letnici SPD Kočna (Sveče). - Prim.: osebni podatki; arhiv Inšt. za narodn. vprašanja (Lj); Kor. Slovenci v Avstriji včeraj in danes, 1984², 281, 303; Delo 1988, št. 64 (s sliko, intervju F. Horvata). J. Stergar

Stergar, Janez: Zerzer, Janko (1935–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi864776/#slovenski-biografski-leksikon (4. avgust 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine