Slovenski biografski leksikon

Omerza Franc, prevajavec klasičnih del, r. 28. marca 1885 v Župeči vasi pri Krškem. Študiral je gimn. v Nov. mestu (1897–1905), bogoslovje v Lj. (1905–9, ord. jul. 1908), klas. filologijo na Dunaju (1909–13, drž. izpit okt. 1916) ter službuje od 1913. na šk. gimn. v Št. Vidu nad Lj. Iz grščine je poslovenil Sofoklejevega Filokteta (z uvodom o grški drami, Mentor 1913/4), Homerjevo Iliado, I. do XIII. spev (Mentor 1913/4–1921/2; ponat. I—VI, Lj. 1916; VII—XII, Lj. 1919), iz Tukidida II, 34–47 (Periklejev govor po 1. letu peloponeške vojne v članku: L. 431 pr. Kr. in l. 1916 po Kr., Mentor 1915/6), Aristofanovo komedijo Mir (DS 1918), Sofoklejevega Kralja Ojdipa (Mentor 1917/8–1918/9), Ajshilovo Orestijo: I. Agamemnon (Mentor 1918/9, 1921/2), II. Maščevanje (Mentor 1922/3; III. del trilogije v rkp.). Priobčeval je v Mentorju »Odlomke iz del cerkvenih pisateljev« v grškem izvirniku, ki so jih dijaki prevajali kot vajo za šolske naloge: sv. Ignacija pismi do Rimljanov in Efežanov (1915/6), akti o mučeništvu sv. Polikarpa, Nauk 12 apostolov (1916/7) in Barnabovo pismo (1917/8). Iz lat. je objavil v Mentorju prevode 83 Marcialovih in 14 Katulovih epigramov (1916/7, 1918/9), iz Horaca ode: IV, 5 (na Cezarja Avgusta), II, 10 (na Licinija Mureno, 1914/5), III, 2 (Virtus et fides romana, 1915/6) ter v spisu o rimski satiri Horacove satire I, 1, 3, 5 (DS 1917), I, 9 (DS 1918). Spesnil je izvirne lat. prigodnice v antičnih metrih: S. Chrysostomus — lux ex oriente (distihi v Grivčevi publikaciji Sv. Janez Zlatoust 1908), Gloria in excelsis Deo! (Mentor 1913/4, 56), Nagrobnice (Mentor 1914/5, 21), Have Francisce Josephe — Salve Carole (Mentor 1916/7, 78) ter napisal kritične pripombe o metriki nekaterih Prešernovih pesmi, zlasti o Nezakonski materi (DS 1916). Bil je Mentorjev sourednik (1921/3), urednik (1922/3), voditelj dram. odseka na zavodu (1920/1) ter je režiral od 1920–8 več dram na domačem odru, med njimi predstavo Ajshilove trilogije Orestija (24. in 27. jun. 1920), Sofoklejevega Kralja Ojdipa (16. in 19. jun. 1921), R. Kralikovega Fausta v svojem prevodu (19., 21. febr. in 4. marca 1928); v lj. radiu so uprizorili šentviški dijaki v O.-vi režiji in njegovem prevodu kršč. tragedijo Ilse v. Stack »Genesius« (8. maja 1929). — Prim.: J. Debevec, DS 1917, 182–3; Glonar, LZ 1917, 386–9; -n- (A. Ušeničnik), Čas 1917, 230–6; I. Pregelj, Mentor 1916/7, 185; J. Debevec, S 1920, št. 148; isti in Kimovec, S 1921, št. 139; (J. Debevec), S 1926, št. 44; Ob srebrnem jubileju škof. zavoda sv. Stanislava 1930, 83, 192, 226–38; 25 let. mašništva prof. O., S 1933, št. 167 (s sliko). Šr.

Šlebinger, Janko: Omerza, Franc (1885–1940). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi395607/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine