Novi Slovenski biografski leksikon

BUTKOVIČ, Drago (rojstno ime Dragotin Butkovič), klasični filolog, prevajalec, šolnik (r. 10. 10. 1920, Sovodnje/Savogna d'Isonzo, Italija; u. 1. 3. 1992, Gorica, Italija, pokopan v Sovodnjah). Oče Avguštin Butkovič, tovarniški delavec, mati Frančiška Butkovič, r. Humar. Stric Peter Butkovič, pisatelj.

Po gimnaziji v malem semenišču v Gorici 1932–40 je študiral bogoslovje 1940–44 (gojenec francoskega zavoda) na Gregorijani v Rimu in bil tam 1944 posvečen. Od 1945 je bil kaplan v Šempetru pri Gorici, od 1953 nedeljski kaplan v Štandrežu in 1959–92 župnik v župniji Rupa - Peč. Ob tem je v Gorici v malem semenišču 1945–47 poučeval slovenščino, latinščino in grščino, od 1947 na liceju in gimnaziji klasične jezike ter verouk in slovenščino na slovenski srednji šoli. Upokojil se je 1987.

Pri Goriški Mohorjevi družbi je bil od 1948 član osrednjega odbora, 1959–62 tajnik in 1986–92 predsednik. Souredil je Koledar Goriške Mohorjeve družbe 1961, po njegovi zamisli je 1990 začela izhajati knjižna zbirka Naše korenine. Njegovo najbolj tehtno izvirno delo je Slovensko-latinski slovar, najobsežnejše pa odličen prevod dela Benedetta Riposatija Zgodovina latinske književnosti. Prevajal je tudi iz italijanščine in furlanščine. Njegov prevod pridig nadškofa Karla Mihaela Attemsa je ostal v rokopisu.

Dela

Latinska metrika,Gorica, 1950 (strojepisni avtogram).
Latinska sintaksa : sklonoslovje, Gorica, 1950 (strojepisni avtogram).
Slovensko-latinski slovar : k vajam v Latinski slovnici in vadnici Vere Semenič - Bedendo, Trst, 1980, 22007.

Prevodi

Benedetto Riposati: Zgodovina latinske književnosti, Trst, 1983.
Albino Luciani: Pisma veljakom, Gorica, 1989.
Graziano Marini: Oglejska bazilika, Trst, 1990.
Guido Maghet: Kako sem v sebi odkrival Furlana,Gorica, 1991.

Viri in literatura

PSBL.
Janko Moder: Slovenski leksikon novejšega prevajanja, Koper, 1985.
[Jože Jurak]: Drago Budkovič 50-letnik, Katoliški glas (Gorica - Trst), 22, 1970, št. 42 (brez podpisa).
Dorica Makuc: Drago Butkovič, Delo, 12. 3. 1992.
[Vlado Klemše]: Primorski dnevnik, 3. 3. in 5. 3. 1992 (brez podpisa).
Umrl je Dragotin Butkovič, Novi list (Trst), 41, 1992, št. 1820.
Kazimir Humar: Osebnost in delo prof. Dragotina Butkoviča, Katoliški glas (Gorica - Trst), 44, 1993, št. 10 in št. 11 (podpis K. H.).
Marija Češčut: Slovo od predsednika GMD, Katoliški glas (Gorica - Trst), 44, 1993, št. 11.
Gigi Tavano: Prijatelju v spomin, Katoliški glas (Gorica - Trst), 44, 1993, št. 11.
Kajetan Gantar: Dragotin Butkovič : 1920–1992, Koledar Mohorjeve družbe, 1993, 109–110.
Brecelj, Marijan: Butkovič, Drago (1920–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003600/#novi-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Primorski slovenski biografski leksikon

Butkovič Drago(tin), duhovnik, šolnik, r. 10. oktobra 1920 v Sovodnjah pri Gorici (pisatelj Peter Butkovič je njegov stric). Oče Avguštin, mati Frančiška Humar. Osn. š. obiskoval v Sovodnjah, gimn. v malem semen. v Gor. (1932–40), teologijo kot gojenec v franc. zavodu v Rimu na Gregorijanski U (1940–44). Ord. 16. jul. 1944 v Rimu, 1945 imenovan za kpl. v Šempetru pri Gorici, 1953 za nedeljskega kpl. v Štandrežu in 1959 za žpk v Rupi-Peč. Istočasno pa je tudi poučeval na gor. srednjih šolah, in sicer kot prof. latinščine in grščine v malem semen. (1945–47), in zatem kot prof. klasičnih jezikov na slov. liceju in gimnaziji ter tudi kot katehet in prof. slovenščine na srednji š. Za šolske potrebe je priredil Latinsko metriko, ki je cikl. razmnožena izšla v Gor. 1950, in Latinsko sintakso. Sklonoslovje, Gorica 1950, cikl. Pri GMD je bil 1948 kooptiran v osrednji odbor namesto žpk Alfonza Berbuča; kasneje je prevzel mesto tajnika GMD (1959–62). Souredil je tudi Koledar GMD 1961. V 1976 izide Slovensko-latinski slovar k vajam lat. slovn. ... V. Semenič-Bedendo (nad 400 str.)

Prim.: NadškAGor. akti in šemat. 1971, 117; arh. GMD; SB 1951, 22; Klinec, GMD, 197, 200, 218; Brecelj, Bibliografija primorskih koledarjev, Knjižnica 1966, enota 223; [Jože Jurak], D. B. 50-letnik, KatG 1970, 42 s sl.; Pertot–Kolerič; Cerkev na Slovenskem, 379.

Brj.

Brecelj, Marijan: Butkovič, Drago (1920–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003600/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine