Slovenski biografski leksikon

Lukman Franc Ksav., teolog, r. 24. nov. 1880 v Lokah pri Sv. Juriju ob Taboru, univ. prof. v Lj. Sin kmetskih staršev, obiskoval ljudsko šolo pri Sv. Juriju, gimn. 1891–9 v Mariboru. V zadnjih dveh letih gimn. je obiskoval nauk o harmoniji in kontrapunktu v šoli Filharm. dr. v Mariboru. Po maturi je šel v Collegium Germanicum-Hungaricum v Rim, na Gregorijanski univerzi študiral filoz. in teol. (1899–906) in v obeh dosegel doktorski naslov, ord. 1905. Za nostrifikacijo teol. dokt. je 1908 predložil graški teol. fak. disertacijo Die Heilsbedeutung Christi nach den griech. Apologeten des II. Jahrh. (okrajšana v slov. jeziku VBV 1913). V Rimu se je po pobudi V. Schweitzerja in Th. Schermanna začel baviti s starokrščansko literaturo. L. 1906–8 je bil kaplan v Slov. Bistrici in je obenem študiral klasično filologijo v Gradcu. V l. 1908–19 je bil prof. moralne teol. na bogoslovnem učilišču v Mariboru, obenem 1909–15 poučeval verouk v več razredih ljudske in mešč. šole šol. sester, 1915–9 v vseh letnikih zasebnega ženskega učilišča in 1909–16 urejeval VBV. V jan. 1919 ga je poverjenik Nar. vlade v Lj. dr. Verstovšek pozval za referenta v verskih zadevah. L. 1920 je bil imenovan za izred., 1921 za red. prof. na univerzi, kjer predava dogmatiko, dogemsko zgodovino, od 1923 tudi zgodovino starokršč. slovstva. V l. 1923/4 in 1929/30 je bil dekan teol. fakultete, 1926/7 rektor univerze. Od 1921 je urednik BV, od 1923 predsednik Leonove družbe in bil 1923–31 urednik njenega glasila Časa. Sodeloval je kot referent na kat. shodih 1913 in 1923 (gl. poročila). L. 1925 je bil imenovan za častnega kanonika mariborskega stolnega kapitlja. Pisal je v CG (gl. J. Mantuani, Kazalo 14), Bibl. Zeitschr. (Freiburg i. Br.), Lit. Anzeiger (Graz), Theol: prakt. Quartalschr. (Linz), VBV, BV, Čas, ČZN, GMDS. Seznam razprav je v Zgod. slov. univerze do l. 1929, 517. Temu dodaj: Iz duhovne zakladnice Tomaža Kempčana, Lj. 1920; Slov. znanstvena literatura v zborniku Slovenci v desetletju 1918 do 1928, 633–42; Sv. Irenej o Marijinem devištvu, BV 1930; »Tolle, lege! tolle, lege!« BV 1931; Avguštinove »Confessiones«, Čas 1930/1. — Slike: ASK 111; Zgod. slov. univerze do l. 1929 (tablica). *

Uredništvo: Lukman, Franc Ksaver (1880–1958). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi336060/#slovenski-biografski-leksikon (16. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 4. zv. Kocen - Lužar. Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1932.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine