Slovenski biografski leksikon

Žganjer Branimir, pisatelj, prevajalec in klasični filolog, v Zagrebu r. 22. dec. 1919 trgov. potniku Franu in Adeli r. Carič ter tu živi. V r. mestu je obiskoval klas. gimn. 1930–8 ter štud. klas. filologijo, zgod. starega veka in arheologijo 1938–42 (diploma 1943) na Fil. fak.; dodatno je vpisal prim. indoevrop. jezikoslovje na Fil. fak. v Lj. (diploma 1957). Učil je gršč. in latinšč. 1943–79 v Zgbu, 1979 upokojen.

Piše v hrv. in slov. (od 1966 član Društva slov. pisateljev). Slov. novele, črtice, pesmi, humoreske in potopise obj. od 1955 v Večeru, Dialogih (1969: Polomljena plesalka; 1971: Slavnostna pojedina bo jutri; 1980: Bratislavske diagonale), Borcu (1969: Dvojina), Dnevniku, Kmečkem glasu (1988, št. 43 – 1989, št. 9: Nezarjavela kolesca), Novi mladiki, Sedem dni, Obzorniku, Družinski pratiki idr. Roman Pogovoriva se jutri (Večer 1970, št. 6–48) je iz življenja Slov. v Zgbu. V samozaložbi je izdal miadin. znanstvenofantastično povest Natančno tri dni zamude (Zgb 1967; najprej izhajala v zgb Modri lasti 1966, št. 3–8: Tri dana zakašnjenja; ponatis: Večer 1973, št. 233–71) in zbirko otr. pesmi Sunčani ožujak (Zgb 1967). – V Večeru redno poroča o kult. dogajanju v Zgbu, največ o gled., občasno o slov. knjigah v zgb listih Vjesnik in Večernji list ter na zgb Radiu.

Ž. se uvršča med najbolj marljive in uspešne prev. slov. leposlovja v hrv. Od 1951 obj. v časopisju, zbornikih (npr. zgb 15 dana, Forum, Modra lasta, Kulturni radnik, Republika, Scena) in tudi knjižno, pogosto prevaja za gled. in radio. Sodel. je pri antol. Izbor iz slov. lirike (Zgb 1953, predelana in razšir. izd.: Prepjevi iz slov. poezije, Zgb 1962 in 1966). Prev. je mdr.: T. Seliškar, Brđani (Sarajevo 1956) in Djeca bijede (ib. 1960), P. Golia, Kulturna priredba u Crnoj Mlaki (Kult. radnik, 1958), A. T. Linhart: Načelnikova Micika (ib.), D. Smole, Antigona (Scena 1962), O. Župančič, Lirika (Zgb 1964, z M. Slavičkom) in Ciciban, Ciciban, dobar dan (Lj. 1983, z G. Krklecem in G. Vitezom), pesniška cikla K. Destovnika-Kajuha (Revija, Osijek, 1966) in J. Glazerja (Forum 1986), Matej Bor – V. Pavšič, Škola noći (Forum 1972) in Popodnevni počinak (ib. 1977), R. Šeligo, Zar da te zasipam lišćem? (za Radio Zgb 1973), N. Grafenauer, Pedaljped (Lj. 1983), Bakica priča (Lj. 1984, slov. ljudske pravljice).

Napisal je razpravi Kelti u Iliriku (Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Split 1950/51) in Jezični odnos Grčke prema predgrčkom stanovništvu Helade (Zbornik naučnih i književno-umjetničkih priloga … zgb klas. gimn …, 1957). Za klas. gimn. je sestavil berilo Chrestomathia Latina, I–II (Zgb 1956, 1978⁵), III–IV (1953, 1972³, vse z D. Smičiklasom). Prir. oz. prev. je antične komedije: T. M. Plaut, Blizanci (Forum 1971, št. 4/5), Hvalisavi vojnik (Zgb dramsko kazalište 1962) in Zgodba o ćupu (= Aulularia; Latina et Graeca, Zgb 1984, št. 24), Aristofan, Žene u skupštini (Komedija 1966), A. P. Terenc, Braća (Forum 1984, št. 6).

Prim.: osebni podatki; SBibl; Moder, SLNP; B. Borko, Delo 1964, št. 274; 1979, št. 296; J. Švajncer, Večer 1969, št. 297; 1979, št. 296 (s sliko); Suvremeni knjiž. prevodioci Jsle, Bgd 1970; Adresar pisaca Jsle, Bgd 1986. – Slika: arhiv SBL. Lah

Lah, Andrijan: Žganjer, Branimir (1919–1999). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi899266/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine