Slovenski biografski leksikon

Žakelj Miroslav (Friderik), klasični filolog, r. 16. jul. 1835 v Krašnji dacarju Blažu in Mariji r. Suhadolnik, u. 20. nov. 1916 v Ljubljani. Obiskoval je 1847–54 klas. gimn. v Lj., klas. filol. štud. na Dunaju in 1858 postal suplent (lat., sloven.) na klas. gimn. v Lj., 1860 na Reki; 1862 je opravil usposoblj. izpit, 1871 se vrnil na klas. gimn. v Lj., kjer je učil do upok. 1902. Kot prof. je bil zelo vesten in temeljit, »imel pa na sebi več očetovske miline kot profesorske strogosti« (A. Breznik). – Bil je goreč podpornik slov. slovstva, temeljit poznavalec grš. in lat., pa tudi srbske književnosti. Obj. je več razprav o Homerju. Najpomembnejša (Izv. gimn. Reka 1867/8: Homerove se mudre izreke sravnjivaju s poslovicami) je orala ledino na področju primerjalne parojmiografije ter nanizala k homerskim sentencam vrsto paralel iz lat., nem., ital., slov. in shrv. pregovorov; pri slednjih se je naslanjal zlasti na Vuka Karadžića (Srpske nar. poslovice, 1849). Tudi druga (Izv. gimn. Lj. 1884: Homerische Euphemismen für Tod u. Sterben) se je s filol. akribijo in izostrenim posluhom lotila tematike, ki je v homeroslovju še danes aktualna. V rkp je zapustil dve razpravi o Homerju (Die Traumerscheinungen bei H., Die Verwundungen bei H.) in eno o značajskem liku skopuha pri Horaciju (Der Geizige - ein Charakterbild nach H.); tudi tu obravnava vprašanja, katerih aktualnost se je pokazala pozneje, o čemer priča vrsta sodobnih razprav s podobno tematiko. Ocenil je lat. učbenika V. Kermavnerja in F. Wiesthalerja (LZ 1885), za Latinsko-slovenski slovnik za 3. in 4. gimn. razred (1882), prirejen po lat.-nem. slovarju A. J. Rožka, je obdelal črke R–Z (gl. LZ 1882, 187). Kot odbornik SM je 1881 odsvetoval obj. Mahničeve razprave o Platonovih idejah. – Svojo bogato knjižnico (z izvirnimi beležkami v posam. knjigah) je zapustil lazaristom, nekaj jih hranijo v Lj. še danes, rkp zapuščino pa je lazarist Alojz Plantarič izročil A. Brezniku (danes ni v razvidu).

Prim.: r. matice Krašnja (ŠkALj); Trdina, ZbD II, 118, 387; izv. klas. gimn. Lj. 1902/3, 69; 1915/6, 44; LZg 1915, št. 268, 270; S 1915, št. 268, 270; IG 1916, 155 (s sliko); A. B(reznik), Mentor 1915/6, 203–4 (s sliko na str. 172); D. Nevenić-Grabovac, Homer u Srba i Hrvata, Bgd 1967, 121–3. Gtr.

Gantar, Kajetan: Žakelj, Miroslav (1835–1916). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi892468/#slovenski-biografski-leksikon (24. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine