Slovenski biografski leksikon

Tertnik Ivan, klas. filolog, v Lj. r. 27. jan. 1859 (Sp. Šiška) krojaču Ivanu in Ani r. Plahutnik in u. 20. sept. 1941. Tu je obiskoval osn. šolo in gimn. 1869–77, na Dunaju štud. 1877–80 klas. filol. in slavistiko, vmes odslužil voj. rok in 1883–7 bil nadom. učitelj na I. drž. gimn. v Lj. (nam. M. Pleteršnika, ki je bil na dopustu za sestavo slovarja); nato nadaljeval študij v Gradcu, 1890 bil prom. z dis. De Seneca tragico, hkrati opravil prof. izpit. Služboval je 1890–8 na gimn. v Mrbu, 1898 do 1901 v Celju in 1901–24 (ko je bil upok.) na II. drž. gimn. v Lj.

V l. 1878–9 je bil T. tajnik akad. društva Sja na Dunaju, 1883 član odbora Dramatič. društva v Lj., o njeg. delu poročal v LZ (1883, 138–9), se udejstvoval tudi v liter.-zabavn. klubu (ib., 270), tu predaval o kraljevodvor. rkp (SN 1881, št. 289) in Briareju storokem (ib. 1882, št. 266); pisal je o Prešernu (Izv. mrb gimn. 1892, 3–34) ter dal podroben deskriptiven inventar fonet., morfol., sintakt. in leksikaln. posebnosti Preš. jezika (kritično ocenil in dopolnil L. Pintar, LZ 1893, 244 sl.) oz. smiselno osvetlil (Izv. mrb gimn. 1898, 3–10) običajno pomanjkljivo interpretirano mesto v pesmi Janezu N. Hradeckemu. Sestavljal je tudi kataloge učiteljske knjižnice mrb gimn. (ib., 10–49) in lj. (Izv. II. drž. gimn. 1907–11). — T. je bil v gimn. prof. A. Sovreta (SBL III, 414–6), mu dal solidno osnovo jezik. znanja latinšč. in gršč., kar je Sovrè ob sleherni priliki poudarjal; čeprav izrazit filolog, brez pravega posluha za estetsko vrednotenje antičnih umetnin, je vendar Sovretu »prvi usmerjal plahi korak v hram grške poezije«, mu bil tudi mentor na prvem služb. mestu (1912 na poljan. gimn.). Sovrè je T-u v znamenje hvaležnosti posvetil svoj prvenec — prevod Sofoklovega Kralja Oidipa. 1922, poklonil pa mu je tudi poseben izvod (unikat) lat. čitanke Lanx Satura. 1928, s tiskanim posvetilom: I, liber, es testis, praeceptori sibi caro / quas habeat grates auctor Prim.: osebni dokumenti in del knjižnice, hrani Jože Koruza, Lj.; Veselovo gradivo; J. Debevec, Mentor 1937/8, J 1939, št. 23; S 1941, št. 222 (s sliko). Gtr.

Gantar, Kajetan: Tertnik, Ivan (1859–1941). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi694636/#slovenski-biografski-leksikon (16. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine