Primorski slovenski biografski leksikon

TURK Miran, gospodarstvenik, r. 19. dec. 1932 na Brjah pri Ajdovščini, živi v Kopru. Oče Jože, kmet, mati Pavlina Kodrič, gospodinja. Na Brjah je obiskoval osn. š. (1938–43), nato pa do osvoboditve še nekaj tečajev slov. jezika. V Lj. je dovršil gimn. (matura 1953). Pravo je študiral na Pravni fak. lj. U (diploma 1959). Sprva je bil zaposlen na Republ. sekretariatu za notranje zadeve Sje in na Upravi za notranje zadeve v Kopru (1959–66), v obeh službah kot kriminalist; od 1966 pa je v Interevropi v Kopru. Tu je bil do 1974 direktor splošnega sektorja in v. d. direktorja TOZD špedicija, od 1974 naprej pa je glavni dir. Intereurope, mednar. špedicije, transporta in pomorske agencije. - T. je bil član in preds. izvršnega odb. in skupščine Splošnega združenja prometa in zvez Jsle in Sje, preds. koordinacijskega odb. za integralni transport, deluje v zborničnem sistemu (član izvršnega odb. Gosp. zbornice Sje, član Odb. za ekonomske odnose s tujino Gosp. zbornice Jsle, medobčinske gosp. zbornice v Kopru), bil je preds. Odb. za devizni sistem pri Skupnosti za ekonomske odnose s tujino Sje, v Skupščini občine Koper pa je vodil kot preds. Svet za urbanizem in bil član njenega izvrš. sveta. Za svoj obsežni delovni opus je bil nagrajen z nagrado 15. maj (1979, Koper), z nagrado Borisa Kraigherja (1982) in z redom dela s srebrnim vencem.

Prim.: Osebni podatki; PrimSreč 1982, št. 31, str. 45–46.

Svd.

Svoljšak, Drago: Turk, Miran (1932–1995). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950700/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine