Zoltan, Jan avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bizajl, Tomaž
21. december 1934, Breg (Žirovnica, obč.), Slovenija
14. maj 2020, Koper, Slovenija
Bratina, Bojan
10. januar 1950, Predmeja, Slovenija
Brazzoduro, Gino
23. marec 1925, Reka, Hrvaška
15. maj 1989, Pisa, Italija
Čok, Lucija
7. april 1941, Lokavec (Ajdovščina, obč.), Slovenija
Dolgan, Marjan
31. marec 1950, Dolnja Košana, Slovenija
Komac, Darko
19. maj 1946, Bavšica, Slovenija
Kosovel, Srečko
18. marec 1904, Sežana, Slovenija
27. maj 1926, Tomaj, Slovenija
Kraigher, Alojz
22. april 1877, Postojna, Slovenija
25. februar 1959, Ljubljana, Slovenija
Lavrih, Janez
4. september 1911, Ljubljana, Slovenija
25. marec 1993, Podbrdo, Slovenija
Leban, Stane
29. december 1934, Stanovišče, Slovenija
12. junij 2013, Nova Gorica, Slovenija
Lovec, Zdenka
1. september 1924, Virje, Hrvaška
2023
Magajna, Bogomir
13. januar 1904, Gornje Vreme, Slovenija
27. marec 1963, Ljubljana, Slovenija
Magajna, France
4. marec 1895, Gornje Vreme, Slovenija
17. september 1971, Gornje Vreme, Slovenija
Medvešček, Pavla
4. oktober 1905, Gorenje Polje (Kanal ob Soči, obč.), Slovenija
18. december 1974, Nova Gorica, Slovenija
Merhar, Boris
1. maj 1907, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
24. junij 1989, Ljubljana, Slovenija
Milič, Jolka
5. februar 1926, Sežana, Slovenija
21. januar 2021, Sežana, Slovenija
Milič - Emili, Josip
Ocvirk, Anton
23. marec 1907, Žaga (Bovec, obč.), Slovenija
6. januar 1980, Ljubljana, Slovenija
Pahor, Radivoj
23. september 1946, Renče, Slovenija
Perat, Janko
29. april 1921, Perati, Slovenija
14. januar 2001, Ljubljana, Slovenija
Perhavec, Vladimir
1. avgust 1893, Komen, Slovenija
3. marec 1964, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Peršolja, Aleksander
20. december 1944, Neblo, Slovenija
Premrl, Božidar
3. februar 1947, Vipava, Slovenija
Razboršek, Maja
1. julij 1959, Ljubljana, Slovenija
Rehar, Alojz
30. oktober 1948, Vipava, Slovenija
Remškar, Danilo
27. maj 1931, Cesta (Ajdovščina, obč.), Slovenija
30. september 1981, Hruševje, Slovenija
Reščič, Lucijan
26. junij 1946, Šempeter pri Gorici, Slovenija
14. avgust 2003, Trebnje, Slovenija
Rus, Marija
2. avgust 1921, Novo mesto, Slovenija
2019, neznano
Samec, Janko
5. april 1886, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
15. oktober 1945, Ljubljana, Slovenija
Samec, Smiljan
11. oktober 1912, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
6. oktober 1995, Ljubljana, Slovenija
Samsa, Maksa
12. oktober 1904, Dolnji Zemon, Slovenija
18. marec 1971, Dolnji Zemon, Slovenija
Smolej, Viktor
15. september 1910, Prvačina, Slovenija
5. april 1992, Ljubljana, Slovenija
Stanič, Katinka
10. februar 1848, Kanal, Slovenija
4. oktober 1887, Ljubljana – Studenec, Slovenija
Stres, Anton
30. julij 1871, Bovec, Slovenija
10. avgust 1912, Ljubljana – Vič, Slovenija
Svetličič, Frančišek
2. april 1814, Idrija, Slovenija
22. februar 1881, Ljubljana, Slovenija
Škrabar, Stane
17. marec 1910, Kranjska Gora, Slovenija
21. december 1992, Koper, Slovenija
Šolar, Tone
Telatko, Marjan
22. marec 1911, Ljubljana, Slovenija
17. januar 1970, Ajdovščina, Slovenija
Tellini, Achille
25. februar 1866, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
1. oktober 1938, Videm, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Terčon, David
5. avgust 1960, Sežana, Slovenija
Tomšič, Frane
18. februar 1924, Ilirska Bistrica, Slovenija
2017, neznano
Torkar, Anton
14. januar 1922, Znojile (Tolmin, obč.), Slovenija
12. marec 1989, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
Torkar, Vinko
20. julij 1947, Podbrdo, Slovenija
Tramšek, Sonja
18. marec 1938, Zatolmin, Slovenija
Vidmar, Maja
28. junij 1961, Ljubljana, Slovenija
Viher, Danilo
4. januar 1912, Bovec, Slovenija
21. avgust 1971, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
Vilhar, Miroslav
7. september 1818, Planina (Postojna, obč.), Slovenija
6. avgust 1871, Zagorje, grad Kalec (Pivka, obč.), Slovenija
Zega, Ernest
Zgonik, Marko
Zgonik, Rado
Zlobec, Andrej
Zlobec, Ciril
4. julij 1925, Ponikve (Sežana, obč.), Slovenija
24. avgust 2018, Ljubljana, Slovenija
Zlobec, Veronika