Slovenski biografski leksikon

Viher Danilo, pedagog in pesnik, r. 4. jan. 1912 v Bovcu uradniku na okraj. sodišču Martinu in Mariji r. Karbič, u. 21. avg. 1971 na Jesenicah, pokopan na Žalah v Lj. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju, nato se je s starši preselil v Mrb ter tu končal 1924–8 nižjo klas. gimn. (4 razr.) in 1928–33 učiteljišče. 1933–7 je študiral v Zgbu pedagogiko na fil. fak. in 1939 doktoriral. Zaposlil se je 1939 kot učitelj pripravnik na jeseniški meščanski šoli. Po okupaciji 1941 so ga Nemci aretirali in zaprli v Begunje, nato premestili v Spittal ob Dravi. Ker je V-jeva žena ostala na Jesenicah, je prihajal k njej na obiske, obenem pa kot član OF (od sept. 1941) ter komandant in politkomisar spittal. (zahodnokor.) sektorja slov. OF (ustan. 1942) izpolnjeval povelja III. alpske cone oz. IX. korpusa. Po osvoboditvi je vodil štab za repatriacijo vojnih ujetnikov in izgnancev na Jesenicah. 1946 se je preselil v Split, ženin r. kraj, kjer je bil profesor na VPŠ in vodja katedre za pedag. vede vse do smrti. — Od 1933 je bil predsednik mladin. delav. društva Nanos v Mrbu in združenja mrb. učiteljiščnikov ter član Svobode, po 1946 pa v Splitu sodeloval pri pedag. centru, odboru za pomoč nepreskrbljenim otrokom, pedag. društvu, svetu za prosveto in kulturo. — Za pedag. delo je prejel mdr.: diplomo mesta Split (1964, z nagrado), diplomo Pedag. zbora Zgb (1965), plaketo fonda I. Filipović v Zgbu (1970, z nagrado).

Objavil je strok. knjige: Problem pedag. fundacije kult. stvaranja (Zgb 1939, disertacija), Naš put k djeci (Split 1956), Oko sedme godine života (Zgb 1956), Opća pedagogija (soavtor zbornika, ur. S. Pataki, Zgb 1956), Pedagoške analize (1961, skupaj z M. Petrasom), Gnoseološki elementi pedag. svijesti (1962), Nastavna odgajalaštvo (1962), Problem didaktološke spoznaje (1965), O 20-godišnjici Pedag. akademije u Splitu (1965), Tehničko stvaralaštvo kao pedagoški problem (1971; vse v Splitu). Za študente pedag. akademije je sestavil skripta: Tehnički i radni odgoj (Split 1956) in Osnovi dokimologije (Split 1962). Prve članke je objavil v MV (1935, št. 53, 57, 64, 68, 73, 79, 85, 108, 115, 136, 141). O pedagoških temah pa je pisal v strok. časopise, mdr.: Pedagoški rad (Zgb) 1952, 1954 in 1956, Školske novine (Zgb) 1952–60, Škol. vjesnik (Split), 1952–67, Predškolsko dijete (Zgb) 1953, Savremena škola (Beograd) 1955 in 1957, SodP 1956, 1958 in 1967, Mladi svet 1958, Hortikultura (Split) 1969. — Pesmi je objavil najprej v almanahu Mladi utripi (Mrb 1933), pozneje v samostojnih zbirkah, ki so izšle v Splitu: Cesta življenja (1965), Ceste svobode (1965), Razdane tišine (1966), Atlantida (1967), Slutnje (1968). Iz teh zbirk odsevajo poleg intimnih liričnih izpovedi in refleksivnih misli tudi duhoviti domisleki in bodice na družbene napake.

Prim.: avtobibl 1970 in bibl žene Marije V. 1972 (arhiv SBL); R. Lešnik, Dialogi 1968,414–9; J. Demarin, ib. 1972, 328–30; PD 1970, št. 20; 1971, št. 19; Delo 1971, št. 229; F. Jakelić, Pedag. rad (Zgb) 1971, 358–60 (s sliko); J. Demarin, SodP 1972, 94–6 (s sliko); F. Bizjak, Srečanja 1972, št. 3516, 57–9. Spindler

Spindler, Dušan: Viher, Danilo (1912–1971). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi787055/#slovenski-biografski-leksikon (25. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine