Primorski slovenski biografski leksikon

TOMŠIČ Frane, pisatelj, r. 18. febr. 1924 v Ilirski Bistrici, živi v Novi Gor. Oče Franc, krojač, mati Pepca Vrh, šivilja. Osn. it. š. v Ilir. Bistrici, nižja gimn. v Šempetru pri Gor. (izredno) od 1951–54, sred. ekon. š. (oddelek za odrasle) v Kopru od 1955–57. Kot izredni slušatelj je diplomiral na Ekon. komerc. š. v Mrbu 1965. - Leta 1950 se je poročil z Marto Mikuletič, imata sina Jadrana in Mara. V Ilir. Bistrici se je izučil za soboslikarja. Od 1942–45 se je zdravil v raznih zdraviliščih (Nabrežina, Reka, Arco di Trento in Bologna). Po vojni je bil zaposlen pri MLO v Ilir. Bistrici, najprej kot referent za prosveto (voljeni član), potem kot personalni referent, podpreds. MLO in nazadnje kot preds. MLO. Bil je tudi sekretar SKOJ in sekretar mestnega komiteja KPS. V letih 1950–55 je bil personalni referent v bolnišnicah Topolšica in Šempeter pri Gor. Potem je obiskoval Sred. ekon. š. v Kopru do 1957, do 1962 je bil zaposlen pri OLO v Novi Gor. (zavod za planiranje) kot analitik in zadnje leto kot šef plana. Naslednje leto je bil analitik pri OLO v Kopru, od 1963–68 je bil predavatelj na š. za prodajalce in na ekon. š. v Novi Gor. Od 1958 do upokojitve 1984 je delal pri Splošnem gradb. podjetju Gorica kot dir. biroja za avtomatsko obdelavo podatkov, zadnja leta kot vodja delovne skupnosti. - Leta 1946 je bil ur. Snežniške mladine v Ilir. Bistrici. 1949 je časopis Nova Gorica objavil prvo T-evo reportažo iz frontne brigade. 1952 je pisal o upravljanju v zdravstvenih ustanovah, od 1969–81 pa zasledimo strok. članke s področja računalništva. Revija Naše gospodarstvo iz Mrba je 1981 objavila njegov Model izračuna vpliva gibanja cen na poslovni rezultat v industriji, ki ga je avtor predstavil v referatu na simpoziju Informatika na Bledu že 1975. Sledili so članki z družbeno vsebino v Delu, Teleksu, PrimN, DEn, NDk in v Vestniku. 1980 so PrimSreč objavila prvo fantastično zgodbo Deformacije. Potem so sledile znanstveno fantastične zgodbe v NDk, PrimSreč, Superpipu, Vestniku in v revijah Mentor in Nova. Druga T-eva zvrst so satire, ki jih objavlja v PrimN, DEn, Pavlihi in Vestniku. - Pri Prešernovi družbi je 1988 izšel njegov prvenec, roman Kolobar, ki ga je posvetil svojim vnukom Primožu, Daniju in Andreju kot spomin na mladostno zgodbo neke generacije. Dogajanje romana je postavljeno v obdobje pred drugo svet. vojno in ob junakovih doživetjih nasilja v it. otroški koloniji na Reki prikazuje vzpon fašizma, ki se polašča vsega in vsakogar. - Od 1965–69 je bil član uprav. odb. Društva ekonomistov v Novi Gor., 1969 pa preds. sekcije za informatiko. Sodeloval je pri ustanovitvi liter. kluba v Novi Gor. in bil 1988/89 njegov preds. Kot član iniciativnega odb. je sodeloval pri ustanovitvi Združenja literatov Primorske 1989. - Odlikovan je bil z redom dela s srebrnim vencem in z zlatim znakom Zveze ekonomistov Sje.

Prim: Osebni podatki; Delo 12. jan. 1989 (Lilijana Resnik); Fontana 1988, št. 9/10 (Marjan Tomšič; PrimSreč 1988, št. 84/85 (Zoltan Jan); Sd 1989, št. 3 (Tone Peršak); Kdo me je spodbudil k pisanju?, Delo 28. avg. 1988.

Jan

Jan, Zoltan: Tomšič, Frane (1924–2017). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950290/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine