Slovenski biografski leksikon

Škrabar Stane-Braškar, družbenopolitični delavec, r. 17. marca 1910 v Kranjski Gori trgovcu Francu in Ivani r. Kranjc, živi v Kopru. Obiskoval je v Višnji gori osn. šolo 1917–21, v Lj. gimn. (Poljane) 1921–5, Trg. akad. 1925–33 (prekinil 3 leta zaradi zaposlitve). Bil je v Lj. prodajalec pri Peko 1929–31, upravnik Nar. prosvete (GN) 1935–6, uradnik Pošt. Hraniln. 1936–42, aktivist OF, od jul. 1942 v partizanih: tu je bil bataljonov in brigadni intendant, po prestani bolezni pa kulturnik Tomšičeve brigade, šef propagand. odd. XIV. divizije in IV. operativne cone, zadnje mesece do osvoboditve opravljal dolžnosti šefa polit. propag. odd. v štabu Baze Gš Sje v Biogradu na moru. L. 1945–6 je bil časnikar v Lj. pri LdP, 1946–8 ataše za tisk pri Vojni misiji FLRJ v Berlinu, časnikar Nar. armije v Bgdu 1948–52, v Lj. 1952–4 glavni urednik Tov, 1954 direktor LDk, v Kopru pa Primor. Tiska 1954–64, po upok. 1965 se posvečal zgod. NOB.

Š. je bil 1929–41 eden vodilnih funkcionarjev v glavn. odboru Zveze kmeč. fantov in deklet v Lj., se ob okupaciji pridružil vodstvu organizacije, ki se je opredelila za OF. Več mandatnih dob je bil član upravn. odbora Zveze novinarjev Jsle, v Kopru pa član 1956–65 sekretariata OK ZKS, republ. sveta za kult. in prosveto, predsednik njeg. okraj. sveta. Je nosilec partiz. spomenice 1941; ima red za bratstvo in edinost II, za hrabrost, dela II, zasluge za narod II in III.

Uredil, z besedilom opremil in izdal je album Jože Petek, S štirinajsto divizijo. Lj. 1954 (3 izd.). Napisal članke s tematiko NOB, o tekočem družbenopolit. dogajanju v časopisju (ciklostil. brošura Med tanki in zasedami; Tomšičeva brigada in Grahovo). Urejeval je razne partiz. časopise: Tomšičev glas, Štaj. kurir, Nova beseda, Partiz. toti list, LdP v Črnomlju 1945; SlovJ po 1957. – Psevd. in šifre: Braškar; Br., S. Š. – Prim.: osebni podatki; r. matice (ŠkALj); Delo 1970, št. 75 (s sliko); Primorske novice 1970, št. 13 (s sliko). Kramar

Kramar, Janez: Škrabar, Stane (1910–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi655793/#slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine