Slovenski biografski leksikon

Škrabar Stane-Braškar, družbenopolitični delavec, r. 17. marca 1910 v Kranjski Gori trgovcu Francu in Ivani r. Kranjc, živi v Kopru. Obiskoval je v Višnji gori osn. šolo 1917–21, v Lj. gimn. (Poljane) 1921–5, Trg. akad. 1925–33 (prekinil 3 leta zaradi zaposlitve). Bil je v Lj. prodajalec pri Peko 1929–31, upravnik Nar. prosvete (GN) 1935–6, uradnik Pošt. Hraniln. 1936–42, aktivist OF, od jul. 1942 v partizanih: tu je bil bataljonov in brigadni intendant, po prestani bolezni pa kulturnik Tomšičeve brigade, šef propagand. odd. XIV. divizije in IV. operativne cone, zadnje mesece do osvoboditve opravljal dolžnosti šefa polit. propag. odd. v štabu Baze Gš Sje v Biogradu na moru. L. 1945–6 je bil časnikar v Lj. pri LdP, 1946–8 ataše za tisk pri Vojni misiji FLRJ v Berlinu, časnikar Nar. armije v Bgdu 1948–52, v Lj. 1952–4 glavni urednik Tov, 1954 direktor LDk, v Kopru pa Primor. Tiska 1954–64, po upok. 1965 se posvečal zgod. NOB.

Š. je bil 1929–41 eden vodilnih funkcionarjev v glavn. odboru Zveze kmeč. fantov in deklet v Lj., se ob okupaciji pridružil vodstvu organizacije, ki se je opredelila za OF. Več mandatnih dob je bil član upravn. odbora Zveze novinarjev Jsle, v Kopru pa član 1956–65 sekretariata OK ZKS, republ. sveta za kult. in prosveto, predsednik njeg. okraj. sveta. Je nosilec partiz. spomenice 1941; ima red za bratstvo in edinost II, za hrabrost, dela II, zasluge za narod II in III.

Uredil, z besedilom opremil in izdal je album Jože Petek, S štirinajsto divizijo. Lj. 1954 (3 izd.). Napisal članke s tematiko NOB, o tekočem družbenopolit. dogajanju v časopisju (ciklostil. brošura Med tanki in zasedami; Tomšičeva brigada in Grahovo). Urejeval je razne partiz. časopise: Tomšičev glas, Štaj. kurir, Nova beseda, Partiz. toti list, LdP v Črnomlju 1945; SlovJ po 1957. – Psevd. in šifre: Braškar; Br., S. Š. – Prim.: osebni podatki; r. matice (ŠkALj); Delo 1970, št. 75 (s sliko); Primorske novice 1970, št. 13 (s sliko). Kramar

Kramar, Janez: Škrabar, Stane (1910–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi655793/#slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Primorski slovenski biografski leksikon

ŠKRABAR Stane (part. ime Braškar), časnikar, urednik, družbenopolit. delavec, r. 17. mar. 1910 v Kranjski Gori. Oče Franc, veletrgovec in kmet, mati Ivanka Kranjc. Družina se je preselila v Višnjo Goro, mešč. š. in trg. akad. je obiskoval v Lj. Maturiral je šele 1933, ker je oče obubožal in je Š. moral prekiniti šolanje ter sam skrbeti zase in za mater. Tedaj je pričel delati v raznih organizacijah, predvsem v Zvezi kmečkih fantov in deklet (tajn.). Zaposlen je bil kot uprav. zadruge Narodna prosveta (1934–36) ter uradnik Poštne hranilnice (1936-42). V NOB je sodeloval od 1941, od 1942 v Tomšičevi brigadi, se udeležil pohoda XIV. divizije na Štajersko, bil večkrat ranjen, nato vodja oddelka za politično delo pri štabu IV. operativne cone ter vodja enakega oddelka pri bazi glavnega štaba NOV in POS v Biogradu na morju, kjer je skrbel za tisk part. publikacij za prekomorske brigade in za Sjo (1945). Po osvoboditvi je najprej delal v ured. Ljudske pravice kot Šef reporterjev in tehnični ur. Konec 1945 je postal član vojne misije FLRJ v Berlinu (ataše za tisk), kjer je ostal do 1948, nato delal v Bgdu v ured. Narodne armije (1948–51), nato v ured. Tovariša, katerega ured. je prevzel za C. Kosmačem. 1955 je bil direktor Ljubljanskega dnevnika, nato pa je v Kopru formiral in vodil Prim. tisk, ki je združeval založbo Lipa, tiskarno Jadran, časopis Slovenski Jadran ter druge dejavnosti, Š. pa je podjetje vodil do upokojitve (1957–66). Ves čas po vojni in tudi po upokojitvi je opravljal vrsto funkcij v strok. društvih časnikarjev, v polit. organizacijah ter sredstvih javnega obveščanja. Med drugim je bil preds. Društva novinarjev Sje, član uprav. odb. Zveze novinarjev Jsle, član in preds. okraj. sveta za kult. in prosv., član enakega republ. sveta, preds. skupščine obalne samoupravne stanovanjske skupnosti. - S svojim delom ije v veliki meri vplival na kadrovsko in vsebinsko podobo časnikarstva na Koprskem pa tudi v širšem slov. prostoru, napisal pa je tudi številne članke, komentarje, reportaže zlasti v LdP, Tov, LDk, SlovJ, PrimN, Narodni armiji, pa tudi v part. glasilih Tomšičev glas, Glas svobode, Nova beseda, part. Toti list. V part. in v prvih povojnih letih po osvoboditvi je napisal tudi več brošur. Z Jož. Petkom je soavtor fotomonografije S S štirinajsto divizijo, ki je izšla v več jezikih (četrta izdaja 1979). - Prejel je zlato plaketo Toneta Tomšiča za življenjsko časnikarsko delo, srebrno priznanje OF, part. spomenico 1941 ter več drugih visokih drž. odlikovanj. - Živi v Kopru.

Prim.: Osebni podatki; članki v dnevnem časopisju ob življenjskih jubilejih.

Jan

Jan, Zoltan: Škrabar, Stane (1910–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi655793/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine