Primorski slovenski biografski leksikon

TORKAR Vinko, arhitekt, slikar, r. 20. jul. 1947 v Podbrdu. Oče Franc, delavec na železnici, mati Ivanka Čufer, šivilja. Po osn. š. v Solkanu (1954–62) in gimn. v Novi Gor. (1962–66) je najprej nameraval študirati slikarstvo na ALU v Lj., vendar ni dobil štipendije. Zato se je vpisal na arhitekturo in diplomiral 1973. Najprej se je zaposlil na Projektu Nova Gor. (1974–78), nato je prešel v svobodni poklic in ima lasten atelje za arhitekturo. - Med študijem je bil pobudnik in ur. glasila študentov arhitekture A A (izšle so 4 št.), nato je pol leta delal v ured. študent. lista Tribuna (1972–73), bil je pobudnik in ur. glasila delovne skupnosti Projekt Nova Gor. Skupnost (izšlo je 7 št. v letih 1976–78), imel pa je tudi vidno vlogo pri snovanju lista A B - arhitektov bilten, ki mu je bil odg. ur. (1975–76), član ured. (1980–83) in vseskozi tudi njegov sodelavec. - Kot publicist s področja arhitekture ter predvsem urbanizma je objavljal v periodikah: A A, Tribuna, A B, Skupnost, časopis za kritiko znanosti, NRazgl, Čas i prostor (Zgb), PrimN, PrimSreč, Borec. Svoje poglede na urbanizem in na različna arhitekt. vprašanja je podal v člankih: Dom = hiša = mesto, PrimSreč 1980, št. 17/18; Kulturni center v Novi Gor., PrimSreč 1979, št. 13; Utopije in realnost, Arhitektov bilten 1975, št. 22; Poslovna zgradba v Sežani, Čovjek i prostor (Zgb) 1986, št. 405. - Uspehe je dosegel na natečajih: Urbanistična in arhitektonska rešitev stanovanjskega območja Cvetje v Tolminu 1979 (prva nagrada, sodelavec Vl. Kozorog); Poslovilna stavba na pokopališču Marof v Novem mestu 1981 (skupno z Vl. Kozorogom); muzej revolucije v Novi Gor. 1982 (skupno z Iz. Simčičem); igralnica v Novi Gor. 1988 (skupno z Vl. Kozorogom). Poleg številnih individualnih stanovanjskih hiš so bila izvedena njegova arhitekt. dela: Gasilski dom v Kanalu 1985, Gasilski dom v Šempetru pri Gor. 1986, Preureditev pritličja zgradbe skupščine Nova Gor. 1987, spominsko obeležje na Sv. Vodu pri Volčji Dragi 1980; postavil je tudi razstavo Predstavitev občine Nova Gor. v Celovcu 1985 (s sodelavci). - Kot urbanist je izdelal zazidalne načrte za Vozila Gor., kamnolom Anhovo, šolski center Jug - Nova Gor., izhodišča za novi urbanistični načrt Nova Gor. - Večkrat je bil tudi strok. poročevalec na velikih javnih natečajih kot npr. Kulturni center v Novi Gor., Muzej ljudske revolucije Sje v Lj., NUK v Lj.; opravil je tudi obsežno raziskovalno nalogo Racionalizacija urbane strukture Nova Gor. z arhitekturo mesta (posebna publikacija 1987, cikl.). Pripravil in sodeloval je tudi na skupinskih arhitekturnih razstavah: Arhitektura - Beseda (Lj., raz. stavišče R. Jakopiča 1981, Bgd 1981, Zgb 1982, Skopje 1982); Razstava DESS(e) - trajne delovne skupnosti samostojnih kult. delavcev arhitektov, Lj. 1987; Kontinuiteta v arhitekturi - ob mednar. srečanju arhit. v Portorožu 1984; Arhitektura v kontekstu, Piran 1983 (otvoritveni govor). Nastopal je tudi kot grafični oblikovalec (npr. Filmski listi 1978–79, 1979–80, Kinopodjetje Nova Gor.; celostna grafična podoba 7. kult. srečanja gradbenih delavcev Sje v Novi Gor. 1985). Svoja slikarska dela je razstavljal v Mladin. klubu Nova Gor., Mlad. klubu Ilirije (Lj.) in na FAGG - Arhitektura v Lj. Zanimiv je bil tudi večer diapozitivov in glasbe Dia-Show, ki so ga večkrat ponovili in predstavlja obe Gor. z vidika urbanistične primejave starega in novega mesta. V letih 1985–86 je bil preds. Društva primorskih arhitektov.

Prim.: Osebni podatki; časop. poročila o delih.

Jan

Jan, Zoltan: Torkar, Vinko (1947–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi950390/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 16. snopič Tič - Velikonja, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1990.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine