Primorski slovenski biografski leksikon

RUS Marija, prof., pesnica, r. 2. avg. 1921 v Novem mestu, živi v Novi Gor. Oče dr. Jože Rus (r. 1888 v Ribnici, u. 1945 v Buchenwaldu) je bil geograf in zgodovinar, delal pa je v današnjem NUK (SBL III, 171). Mati Amalija Vardjan (r. 1884 v Črnomlju, u. 1943 v Novem mestu) je bila učiteljica. V družini je bilo troje otrok: Anka por. Simončič, r. 1923, učiteljica, ter še Janez, r. 1925, študent, izginil 1945. R. je po maturi na klas. gimn. v Lj. 1940 študirala na Filoz. fak. v Lj. ter diplomirala 1947 iz štud. skupine: klasična jezika, zgod. starega veka z arheologijo ter franc. jezika. Večkrat je izpopolnjevala znanje franc. v Franciji (v Grenoblu 1961, v Pau 1965, v Parizu 1971 in v Dijonu 1972). Po diplomi je najprej štiri leta učila na nižjih gimn. ruščino (Hrpelje in Tomaj), 1951 pa je pričela poučevati lat. na gimn. v Šempetru, oz. v Novi Gor., kjer je ostala do upokojitve 1980, vendar je od 1955 poučevala franc. Uveljavila se je kot eden najboljših učiteljev franc., njeni učenci so prejeli vrsto nagrad, z zavodom za šolstvo SRS je sodelovala pri pripravi učbenikov in učnih načrtov. Sodelovala je tudi pri mlad. sekciji Planinskega društva, vodila knjižnico DPD Svobode, bila lektor pri današnjem PDG, sodelovala pri Društvu prijateljev mladine. Za zasluge pri poučevanju franc. je prejela 1985 franc. odlikovanje vitez v redu Palmes Académiques. Ukvarja se tudi s prevajanjem iz franc. ter s pesnjenjem. Posamezne pesmi je objavila v revijah Razgledi (1949–51), Mladiki (1981–85) ter PrimSreč (1981–84). Pesmi kažejo z reminiscencami široko obzorje, prefinjenost v obliki in izrazu, nastajajo pa ob konkretnih doživetjih, največ ob dojemanju narave, ter se dvignejo do iskanja globljih izkustev. Poleg tega je napisala članek o pouku tujih jezikov na gimn. v Novi Gor.: Tuji jeziki - mesto francoščine v zborniku 30 let goriške gimnazije, Nova Gorica 1979. Za Zbornik Goriške knjižnice Franceta Bevka, Nova Gorica 1979, je pripravila predstavitev ene najstarejših knjig te ustanove v članku Vulcanijev natis Agathijevega dela v 17. stoletju.

Prim.: Osebni podatki; S. R., Priznanje znani goriški pedagoški delavki M. Rusovi, PDk 20. apr. 1985.

Jan

Jan, Zoltan: Rus, Marija. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944780/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine