Primorski slovenski biografski leksikon

REMŠKAR Danilo, pesnik, gradbeni tehnik, kult. animator, r. 27. maja 1931 na Cesti pri Ajdovščini, u. 30. sept. 1981 v prometni nesreči pri Hruševju. Oče je bil kolar iz Brezovice, zaposlen na žagi v Ajdovščini, mati Rozalija Bizjak, gospodinja. V družini, ki se je morala zaradi očetovega jsl. državljanstva 1933 preseliti v Lj., je bilo več otrok. Oče je bil med vojno na prisilnem delu v Nemčiji, nato je mati sama skrbela za družino po očetovi izselitvi s Prim. in tudi med vojno. R. je po osn. š. (1938–44) obiskoval III. drž. gimn. v Lj. (1944–48), nato pa gradbeni tehnikum (1948–52), kjer je diplomiral kot gradbeni tehnik za visoke gradnje. Med služenjem voj. roka je končal še šolo za rezervne oficirje inž.-kem. smeri ter kasneje dosegel čin rezervnega kapetana 1. razr. Udeležil se je več mlad. delovnih akcij 1947, 1953 pa se je zaposlil kot gradbeni tehnik in vodja gradbišč pri SGP Primorje v Ajdovščini, kjer je ostal do smrti. V tej dobi je opravil tudi več izpopolnjevalnih tečajev. Vsa leta je bil izredno aktiven in je opravljal različne družbenopolit. funkcije, za kar je prejel več priznanj in odlikovanj. Še posebno prizadeven je bil na kult. področju, kjer je deloval kot kult. animator v svojem podjetju ter tudi pri kult. srečanjih gradbenih delavcev v Sji. Že v sred. š. je urejal dij. glasilo Dijaške vesti (1948–52), ob srečanju gradbenih delavcev v Ajdovščini je 1980 uredil ciklostilirani zbornik Hodil po zemlji sem naši ter ciklostilirano interno glasilo Vesti izpod Soviča na gradbišču v Postojni. V zapuščini, ki jo hrani uprava SGP Primorje Ajdovščina, je ostalo nad 400 pesmi. Izbor je pripravil Marijan Brecelj in ga skupno s spremno študijo objavil v postumni zbirki Od jutra do mraka (Ajdovščina, SGP Primorje Ajdovščina, 1982).

Prim.: Marijan Brecelj, Zapis o avtorju, v knjigi Danilo Remškar, Od jutra do mraka, Ajdovščina 1982, 80–85; Predstavitev pesniške zbirke, PrimN 8. okt. 1982; S. C. (Slavica Crnica), Knjiga pesmi v gradbenem podjetju, Delo 12. okt. 1982; Jani Alič, SGP Primorje izdalo knjigo pesmi, Dnevnik 13. okt. 1982; Predstavili pesniško zbirko, PrimN 15. okt. 1982; Bojan Bratina, Delavčeva pesniška zbirka, PrimSreč 1983, 58.

Jan

Jan, Zoltan: Remškar, Danilo (1931–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi944270/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 13. snopič Rebula - Sedej, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1987.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine