Slovenski biografski leksikon

Tellini Achille, geolog, v Vidmu (Udine) r. 25. febr. 1866 trgovcu in posestniku Giambattisti in Vittoriji r. Vianelli ter u. 1. okt. 1938. štud. je naravosl. vede na univ. v Torinu in Rimu, kjer je postal asist. v geol.-paleontol. inštitutu; l. 1894 je bil imenovan za prof. naravosl. ved na tehn.-industrij. inštitutu A. Zanon v Vidnu. Kot asist. v Rimu se je ukvarjal z numuliti, ko pa je prišel v Viden, je geol. največ raziskoval pokrajino Furlanijo oz. Beneško Sjo, tako do 14 km dolg odcep soškega ledenika, ki je segal v dolino Nadiže. Zanimala ga je tudi speleologija, hidrologija in klimatologija. Razprave s teh področij je objavil v: In Alto … (Udine): Da Tarcento a Resia. Note geologiche. (1891); Cenni sulla costituzione geologica delle provincie illiriche … (1893); Peregrinazioni speleologiche nel Friuli (1898–9); Ann. Ist. Tecn. (Udine): Intorno alle tracce abbandonate … del fiume Isonzo … (1898); Le acque sotterranee del Friuli e la lora utilizzazione (1898–901); Rivista Geogr. Ital.: Sui mutomenti avvenuti nel corso dei fiumi Isonzo e Natisone … (1898); Atti Ist. Veneto: Carta delle pioggie nelle Alpi Orientali e nel Veneto (1904–5); La distribuzione della neve nelle Alpi Orientali e nel Veneto (1908). — T. je deloval tudi filološko in folkloristično, zbiral je furlanska krajevna imena in jih predstavil na 2 zemljevidih: slovenske kraje beleži predvsem zemljevid Friûl Orientâl (zbirka Archivi de letterature furlane, antighe e moderne, snopič 13–6), San Daniele del Friuli 1929–33; furlanstvo je štel za del širše, »ladinske« etnično-lingvistične skupnosti. Zaradi poudarjanja zvez z Ladinci v Švici je imel težave z ital. oblastmi. V več zvezkih Tesaur de lenge ladine: Trezoro de l'lingva friula (Bologna, 1922–3) je izdal nad 4000 furlan. ljud. pesmi; v spisu Sentimenti ed affetti nella poesia popolare dei ladini nel Friuli. 1924 (samozal.), je duhovito primerjal furlan. in slov. ljud. pesništvo. Da je slednje poznal, priča T-jeva rkp zbirka slov. ljud. pesmi z Benečanskega in Goriškega: zraven prepisov iz objav (Štrekelj, SNP; B. de Courtenay, Materialy dlja južnoslavj. dialektologii i etnografii I. 1895; II. 1904; R. Orel, Slov. nar. pesmi iz Benečije. 1921; Gorenščak-Škur, Luč 1932, 11–28; Steccati, Rivista di lett. Slave 1932, 307 sl.) vsebuje ok. 700 neobj. besedil s prevodi v esperanto; na koncu je tudi tipkan slovarček sloven. besed iz te zbirke. En izvod tega rkp (litograf. razmnož.) je prišel s posredovanjem Iv. Koštiála (SBL I, 536–7) v NUK, zdaj je v Inšt. za slov. narodopisje pri SAZU. — Prim.: dopis G. Perusinija z dne 23. jun. 1949 (arhiv Mtv.); dopis geol. inšt. v Padovi z dne 5. jun. 1967 (arhiv I. R.); A. Penck in E. Brückner, Die Alpen im Eiszeitalter. III. Leipzig 1909, 1028, 1032–5, 1039; C. F. Parona, F. Sacco in R. Battaglia, Materiali per la bibliogr. geologica … dell'Istria … (Mondovi 1923), zv. CXXXIX; NDk 1925, št. 124; Pil., Boll. Soc. Filol. Friulana — Ce fastu? 1938, 305–7; Giuseppe Marchetti, Il Friuli: uomini e tempi. Udine 1959, 514, 782; L. Sereni, Un neofita dell'esperanto A. T., geologo e ricercatore, Messag. Veneto 1966 (Numero spec. 26. 7.), parte 3, 67; M. Matičetov, Barzaletis furlanis à la Boccaccio di A. T., Atti del Congr. ladino (Udine) 1967, 49–61. I. R. + Mtv.

Rakovec, I., Matičetov, M.: Tellini, Achille (1866–1938). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi690655/#slovenski-biografski-leksikon (26. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine