Rutar, Tone avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Brozina, Frane
3. julij 1905, Jelšane, Slovenija
?, neznano
Fortunat, Franc
Godnič, Just
Gradnik, Jožef
1. januar 1897, Medana, Slovenija
Grahor, Josip
Grgič, Željko
Grmek, Ciril
Gruntar, Josip
Gulič, Tone
Hajna, Viktor
Hvala, Bogomil
Jereb, Viktor
Kamenšček, Stanko
Kenda, Lucija
Koder, Tone
Kogoj, Viktorija
Krašna, Zmago
Kravanja, Ferdo
Kruh, Franc
Kukec, Josip