Pahor-Verri, Nadja avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Kocjančič, Alojz
20. maj 1913, Kubed, Slovenija
19. november 1991, Klanec pri Kozini, Slovenija
Kosovel, Josip
Pertot, Marina
17. julij 1944, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija