Slovenski biografski leksikon

Repič Viktor, politični delavec, r. 7. avg. 1914 v Lj. Od 1941 je imel ileg. ime Žane, od jes. 1942 Mitja, od 1943 pa Zvonko. Oče mu je bil akademski kipar Alojzij R. (gl. članek). R. je 1935 maturiral na lj. učiteljišču, od jan. 1938 do odhoda v NOV je bil zaposlen kot bančni uradnik v lj. podruž. Prve hrvatske štedionice. Bil je član Sokola I – Tabor, od 1933 voditelj mladinskih oddelkov, od 1937 pa podnačelnik. 1938 je bil s petimi tovariši izključen, ko je reakc. sokolsko vodstvo izvedlo proces zoper demokrat. vodstvo Sokola-Tabor. Jeseni 1940 je z drugimi voditelji demokr. sokol. skupine stopil v Društvo prijateljev SZ in med članstvom Sokola v Lj. širil protifašist. ideje. Kot član vodstva sokolske skupine v OF je bil 1941 kooptiran v GO Ljudske pomoči, od jeseni 1941 je bil član fin.-gosp. komisije pri IOOF in od maja 1942 član Poverjeništva IOOF za Lj. Od nov. 1942 do marca 1943 je bil zaprt v Lj. Sept. 1943 je odšel na osvob. ozemlje in tam postal načelnik odseka za finance Upravne komisije za osvobojeno slov. ozemlje. Na Zboru odposlancev slov. naroda v Kočevju okt. 1943 je bil izvoljen za člana SNOS. Marca 1944 je bil imenovan za načelnika odseka za finance pri Predsedstvu SNOS. Od maja 1945 do jeseni 1946 je bil pomočnik ministra za finance Narodne vlade Sje, nato do spomladi 1947 predstavnik zvez. ministrstva za zunanjo trgovino v Lj., do poletja 1947 načelnik odd. za koordinacijo pri preds. vlade LRS, do 1948 minister za trgovino in preskrbo LRS in do 1949 minister-predsednik komiteja za zun. trgovino pri vladi LRS. L. 1949 je bil premeščen v diplomatsko službo in bil šef polit. predstavništva FLRJ na Dunaju in nato tam poslanik do zač. 1953. Od jan. 1954 je poslanik FLRJ v Švici. R. je od jul. 1944 član KPS in od 1945 član GO OF. Odlikovan je z redom bratstva in enotnosti I. stopnje in z redom zaslug za narod II. stopnje ter je nosilec Partizanske spomenice 1941. Svoje delovanje v NOB je opisal v spominskem članku: Naše finančno gospodarstvo v času narodnoosvobodilne borbe, SPor 1946, št. 99. — Prim.: Arhiv CK ZKS. Saje

Saje, Franček: Repič, Viktor (1914–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi502840/#slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine