Ribičič, Mitja (1919–2013)
Vir: DLib

Slovenski biografski leksikon

Ribičič Mitja–Ciril, politični delavec, r. 29. maja 1919 (op. ur.: 19. maja 1919) v Trstu. Njegov oče je Josip R. (gl. članek). Osn. šolo je obiskoval na Rakeku in v Lj., gimn. pa končal 1938 v Lj. ter študiral pravo na lj. univerzi. V mladosti je bil član Sokola, na univerzi se je pridružil protif. in delavskemu gibanju pod vodstvom KPS. 1940 je stopil v levičarski Slovenski klub in Doberdob. Po razpadu Jsle pa je začel aktivno delati v OF in šel apr. 1941 kot prostovoljec v vojsko. Okt. 1941 je postal član KPS. Delal je v Centralni tehniki KPS, in sicer je bil najprej odgovoren za razmnoževanje SPor, 1942 pa vodil lj. ileg. tiskarne. Jun. 1942 je šel k partizanom na Štaj., kjer je organiziral ileg. tiskarne. Od nov. 1942 do konca 1942 je bil sekretar Moravško-litijskega okrožja, nato do jun. 1943 politkom. Kamniško-savinj. odreda, od jul. 1943 komisar Šlandrove brigade, od sept. 1943 komisar IV. operat. cone, od marca do maja 1944 na partijskem tečaju CK KPS, nato pa komisar Koroške grupe odredov. Od nov. 1944 do apr. 1945 je bil v politični šoli v Moskvi. Po osvoboditvi je delal v OZNA in UDV za Sjo, bil 1951–1952 republ. javni tožilec, 1953 podsekretar, od 1954 pa je drž. sekretar Drž. sekretariata za notr. zadeve LRS. Od 1954 je član CK ZKS, od 1958 član Izvr. komiteja CK ZKS in Centralne revizijske komisije CK ZKJ. Od 1955 je predsednik TVD Partizan. Je tudi član GO SZDL Sje in član sekretariata GO Zveze borcev NOV, predsednik komisije za izvenarmadno vzgojo. Od 1946 je s krajšim presledkom republ. ljudski poslanec in od 1957 član Izvršnega sveta LRS. Je rez. polkovnik, odlikovan z redom partizanske zvezde II, redom bratstva in enotnosti I, redom zaslug za narod II in redom hrabrosti ter imetnik Partizanske spomenice 1941. Objavlja članke o mladinski vzgoji in o športu v SPor, Borcu i. dr. — Prim.: Iz spominov prvih štaj. borcev, Slov. zbor. 1945, 574–91; Spomini na Pohorski bataljon, NŽ 1952, 2–4; Naprej v borbo, Borec 1952, 310–3; Ostrožno – praznik Štaj. v borbi, Tov 1954, 823; Dragocene izkušnje za sedanjost, Borec 1956, 309–10; Arhiv CK ZKS. Saje

Saje, Franček: Ribičič, Mitja (1919–2013). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi505878/#slovenski-biografski-leksikon (27. november 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine