Slovenski biografski leksikon

Ribič Alojz – Tone, politični delavec, r. 12. jun. 1922 v Trebelnem pri Mokronogu. Osn. šolo je končal v Trbovljah. L. 1936 je začel delati v steklarni Hrastnik, od l. 1939 pa je bil rudar v Trbovljah. Jul. 1939 je postal član SKOJ, febr. 1940 pa član KPS. Na poziv KP je 23. jun. 1941 šel v partizane v Revirsko četo. Okt. 1941 je bil imenovan za sekretarja okrož. komiteja SKOJ Trbovlje, marca 1942 je postal sekretar okraj. komiteja KPS in OO OF Hrastnik, febr. 1943 sekretar okrož. komiteja KPS Trbovlje, avgusta 1944 po združitvi trboveljskega in celjskega okrožja je bil org. sekretar okrož. komit. KPS Celje, nov. 1944 pa org. sekretar okrož. komit. KPS Dravograd. Dne 21. febr. 1945 je bil ranjen, po ozdravljenju apr. 1945 je bil inštruktor oblast. komiteja KPS za Štajersko. Po osvoboditvi je delal v Odd. za zaščito naroda za okrožje Celje, od dec. 1945 bil sekretar okrajnega komiteja KPS Mrb-okolica, od avg. 1946 sekretar OK KPS Trbovlje, okt. 1948 pa imenovan za generalnega direktorja generalne direkcije za premog LRS. L. 1950 je bil 3 mesece pomočnik ministra za operativo ministrstva za rudarstvo, od jul. 1950 je direktor rudnika Trbovlje-Hrastnik. Na II. kongresu KPS nov. 1948 je bil izvoljen za kandidata CK KPS. Bil je tudi rep. ljudski poslanec, zdaj je poslanec v zveznem zboru proizvajalcev. Odlikovan je z redom zasluge za narod II, redom hrabrosti, redom bratstva in enotnosti II, redom dela II. in I. stopnje ter je nosilec Partiz. spomenice 1941. — Prim.: spomini na partizanska leta III (1949), 3–37 (s sliko); Arhiv CK ZKS. Saje

Saje, Franček: Ribič, Alojz (1922–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi505257/#slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine