Slovenski biografski leksikon

Race Boris-Žarko, gradbeni tehnik in politični delavec, roj. 31. okt. 1916 v Hrpeljah. Njegov oče France je bil zidar. R. je obiskoval gimn. v Gor. in 1931 s starši emigriral v Jslo. V Lj. je končal tehn. sred. šolo. Maja 1941 je začel delati v OF in bil povezan v gradbeni skupini Centralne tehnike KPS v Lj. Dne 2. nov. 1942 je R. postal član KPS. Ital. okupacijska oblast je R-ta in nekaj sodelavcev 3. apr. 1943 aretirala, 27. jul. 1943 je bil obsojen na 30 let ječe in zaprt v Kopru, Trstu, Benetkah in Parmi. Po posredovanju RK so ga 31. dec 1943 izpustili. Nato je politično delal v Hrpeljah, marca 1944 prevzel vodstvo nove tehnike Slavnik v Brkinih in junija 1944 postal vodja grad. odd. Pokrajinske tehnike KPS za Slov. Primorje. Vodil je gradnjo partiz. tiskarn Sja, kjer se je tiskal Partizanski dnevnik in Doberdob, baze za oblastni komite KPS ter drugih bunkerjev. Maja 1945 je prevzel v Trstu tehn. odd. začasne uprave tiska za Slov. Primorje in Trst. Okt. 1949 je bil izvoljen za člana CK KP STO. Od 1949–57 je bil tajnik Slov.-hrvat. prosv. zveze, pozneje Slov. prosv. zveze, l. 1957 pa je bil izvoljen za njenega podpredsednika. Od 1951 je član odbora za zgraditev kulturnega doma v Trstu, od 1954 član odbora Kulturnega sklada in član izvršnega odbora Slov. gospodarsko-kulturne zveze v Trstu. — Prim.: Zgod. arhiv CK ZKS; Ilegalne grafične tehnike 1941–5, 11, 30. Saje

Saje, Franček: Race, Boris (1916–1995). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi478718/#slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine