Slovenski biografski leksikon

Rupena Mara por. Osolnik, učiteljica in polit. delavka, r. 1. sept. 1918 v Mirni Peči. Obiskovala mešč. šolo v Novem mestu in 1938 maturirala na drž. gospodinjskem učiteljišču v Starem Futogu pri Novem Sadu. Službovala v Gor. Olovu pri Kladnju in od 1939 na Koroški Beli. Kot dijakinja je doma sodelovala v Društvu kmečkih fantov in deklet, na Kor. Beli pa se je vključila v ilegalno politično delovanje KPJ. Zato je bila jan. 1940 aretirana, dva meseca zaprta v Lj. in do vojne pod orožn. nadzorstvom živela v Mirni peči. V začetku okupacije je organizirala osv. gibanje v domači občini, postala sekretar rajonskega odbora OF in raj. komiteja KPS Mirna peč, l. 1942 pa članica okrožnega komiteja KPS Novo mesto. Bila je pionirka ženskega gibanja med NOB na Dolenjskem. Nov. 1942 je začela urejati Našim ženam, žensko glasilo za novom. okrožje, od dec. 1942 članica CO AFŽ Jugoslavije, od maja 1943 sekretarka iniciativnega glavnega odbora SPŽZ za Sjo; od junija urednica Naše žene, glasila SPŽZ za Sjo, in na prvem kongresu SPŽZ okt. 1943 izvoljena za sekretarko GO SPŽZ. Na kočevskem zboru okt. 1943 je bila izvoljena za članico SNOS in AVNOJ. L. 1944 je bila članica OK KPS Bela krajina, od maja 1945 do febr. 1946 polit. delavka v Trstu in v Slov. Primorju, nato načelnik oddelka za kmetijstvo okrožn. LO Novo mesto, 1947–9 načelnik v Min. za kmetijstvo LRS, od l. 1957 pa je svetnik v Zavodu za produktivnost dela v Bgdu. — Prim.: Zgod. arhiv CK ZKS. Saje

Saje, Franček: Rupena, Mara (1918–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi527171/#slovenski-biografski-leksikon (10. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine